Kategori: Allmänt

Home/Allmänt

Kreativitet i retoriken

Inte hade jag anat att jag skulle hålla tal om engångskameror och på en och samma dag få höra fem andra personer göra detsamma.

Continue Reading

Skriver dagens unga sämre?

Redan de gamla grekerna sägs ha beklagat sig över ungdomars sätt att skriva. Det gör vi inte i Studieverkstaden.

Continue Reading

Så länge jag tänkt detta, och nu är jag online

Den som säger det om sin nya webbplats är Annika Hall. När var och en får bidra med det den är bäst på blir samarbetet tidseffektivt och roligt.

Continue Reading

Öppnar eller sluter du dialogen?

Språk och ordval påverkar debattklimat och relationer.

Continue Reading

DIGGa tillgänglighet

Myndigheten DIGG filar på föreskrifter för tillgänglig webb.

Continue Reading

Att förbättra text tillsammans

Nicole fastnade för språkcoachning som ett sätt att utveckla sitt skrivande.

Continue Reading

Snyggt och smidigt med rätt mallar på muséet

Uttryckeriet fick då uppdraget att göra mallar i Word och Powerpoint som motsvarade Jönköpings läns museums nya grafiska profil. I två steg skapade vi tillsammans lättanvända verktyg som alla medarbetare känner till och kan anv

Continue Reading

Läs om orden som formade Sverige

I den här boken får man snart klart för sig att vår tidiga historia är ganska luddig och ofta har tolkats efter önskat syfte. Inte ens avundsjukan är unikt svensk…

Continue Reading

Språklig europasemester

De senaste månaderna har jag besökt två andra länder: Tyskland och Kroatien. Två olika språk, således; tyska är välbekant sedan länge, men kroatiska var för mig helt obekant.Vi börjar med tyskan. På denna skylt från lägenheten på Rügen är det ganska uppenbart att en tysktalande gjort den engelska översättningen. Meningsbyggnaden har följt med: Jag tar ofta tyska språket som exempel på att man får mycket att hålla i huvudet när verbet ligger sent i meningen. De som själva läst tyska brukar känna igen beskrivningen.Jag brukar visa detta exempel:Fullständig information om hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan får du genom att...

Continue Reading

O, vad det låter bra!

När Fem myror är fler än fyra elefanter sändes första gången hösten 1973 lät kritiken inte vänta på sig. Man ansåg att det var alldeles för kommersiellt och reklamliknande och att tempot var alldeles för högt för att barn skulle kunna klara av det. Till råga på allt kom inte avsnitten i bokstavsordning. Men programmakarnas strategi var medveten. De hade kunskaper inom pedagogik, fick stor frihet och unika resurser till innehåll, bild och musik. Och de skapade något som fått flera generationer att skratta, sjunga och lära sig läsa och räkna. Det tidiga 1970-talet var en spännande era i medievärlden. TV2 var nystartat och barnkulturen...

Continue Reading