Läsbara texter ger din läsare fokus, förståelse och förtroende.

Språk och text har stor betydelse för att du ska nå ut med ditt budskap.
När texten är lätt och behaglig att läsa kan din läsare koncentrera sig och förstå innehållet. Bilder och grafik samspelar med texten och underlättar förståelsen. 

Jag hjälper till på olika nivåer
Ibland skriver jag texter från början, men ofta har jag något att utgå ifrån.

Min uppgift kan vara att hitta rätt struktur för en längre text. Om flera författare samarbetar kan jag bidra med att göra texten enhetlig och ge den önskat tilltal och tonalitet. Ibland är texten nästan färdig och jag kan granska och bidra med förbättringar på ord- och meningsnivå.

Nya ögon på dina vardagstexter 
Oavsett på vilken textnivå jag bidrar är min styrka ofta att jag ser din text med nya ögon, jag är en möjlig läsare. Jag kan förmedla hur jag upplever texten, ge förslag på förtydliganden och språkliga verktyg som gör den lättare att läsa.

Jag granskar och bearbetar många olika slags brukstexter:  till webbplatser, presentationer, böcker och rapporter. 

Ofta håller jag föreläsningar, kurser eller enskilda coachningstillfällen på temat klarspråk. Då delar jag med mig av verktygen som kan hjälpa dig vidare.

Välkommen till Uttryckeriet med din text!

Här hittar du alla bloggposter

Lär känna Uttryckeriet och ditt språk

Många av inläggen i bloggen kommer från mitt nyhetsbrev, som kommer ungefär en gång i månaden och innehåller både reflektioner kring språk, tips för ditt skrivande och hur du kan utveckla det. Välkommen att prenumerera!