leende Ulrika i blå-vit-prickig blus

Jag är textingenjör

I min lätt krokiga yrkesbana finns några gemensamma nämnare: struktur, tydlighet och kommunikation.

Det tog ett par decennier innan jag hittade hem. Min logiska hjärna fick mig att bli ingenjör, inte mindre än två gånger. Men min styrka var ju inte främst att lösa de tekniska problemen, utan att skriva rapporten – att förmedla ett faktainnehåll till andra.

Språk och kommunikation var alltså min grej. Det var så kul att jag så småningom rasade in i utmattning. När jag därefter letade nya vägar lärde jag känna begreppet klarspråk. Den pusselbiten ledde hem: till eget företag som frilansande språkkonsult.

Min främsta drivkraft är förenkling. Struktur och språk är mina superkrafter. Dem kompletterar jag med noggrannhet, klurighet och teknisk förståelse.

Min skrivvana och mitt utifrånperspektiv förbättrar texten. När det handlar om energi, samhällsbyggnad och hållbarhetsfrågor blir min udda kombobakgrund ännu en tillgång. Jag kan sålla viktigt från mindre viktigt, korta ner och tydliggöra. Jag kan hitta luckor när skribenten tagit teknisk kunskap för given.

Hållbart språk för en hållbar värld

Mina uppdrag skiljer sig åt och finns hos såväl stora som små organisationer, både offentliga och privata. Jag är inte knuten till någon särskild bransch, texter finns ju överallt. Jag avböjer uppdrag för organisationer vars värderingar inte stämmer med mina.

Språk och kommunikation är viktiga nycklar till hållbar utveckling.

Bland de 17 globala målen har jag identifierat följande tre mål som mest relevanta och påverkbara för mig i Uttryckeriet:

tecknat jordklot. Runt hela klotet syns glada människor och djur, träd och hus.
blå ruta med en duva och olivkvist samt texten 16 fredliga och inkluderande samhällen
orange ruta med hussymboler och texten 11 hållbara städer och samhällen
grön ruta med texten 3 god hälsa och välbefinnande

Mina röda trådar, klarspråk och digital tillgänglighet, är verktyg för ökad demokrati, jämlikhet och inkludering.

Jag odlar och prioriterar goda relationer med kunder och samarbetspartner. Det ska vara lätt att få kontakt och alla offerter, överenskommelser och fakturor ska vara tydliga och transparenta.

Jag strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle genom att beakta hållbarhetsperspektiv både i kundrelationer och leverantörsval.

Jag söker aktivt uppdrag och samarbeten med aktörer inom samhällsbyggnad och hållbarhet. Den dubbla kompetens jag erbjuder ökar då effekten av min insats.

Lokala resor sker till fots eller med elcykel. Uppdrag på annan ort planeras om möjligt på ett sätt som möjliggör kollektivt resande.

Egenföretagandet är min väg att få använda och bidra med min kompetens, utvecklas i mina uppdrag och själv utforma min arbetsdag och arbetsmiljö på ett sätt jag mår bra av.

Verksamheten – att bidra till ökad tydlighet och gott bemötande – bidrar långsiktigt till god hälsa och välbefinnande hos många.

Välkommen till Uttryckeriet

Välkommen att höra av dig för att diskutera dina skrivutmaningar och de texter du och dina kollegor arbetar med.

Jag finns i Jönköping och nås på följande sätt:

Telefon: 070-396 84 66

E-post: ulrika(snabel-a)uttryckeriet.se

Läs mer om mig och Uttryckeriet i mitt cv (PDF, 196 kB, öppnas i ny flik)

ulrika vid laptop med bokstäver flygande runt, i fåtölj sitter läsare och en strålande glödlampa syns intill pappret. Illustration.