Kurs och coachning

Home/Kurs och coachning

Utveckla ditt skrivande och dina texter

Även om skrivandet inte är din huvudsakliga kompetens eller arbetsuppgift, så är det förmodligen en väsentlig del av din arbetsdag. Fundera bara på hur många mejl du skickar varje dag!

Mer kunskap kan göra ditt skrivande enklare, roligare och effektivare. Det kan också minska risken för otydlighet och missförstånd även i dina vardagstexter: interna mejl, offerter eller instruktioner till kollegor.

Jag erbjuder både föreläsningar och coachning i klarspråk och att skriva texter.

En viktig och uppskattad del av kurserna är att tillsammans analysera och förädla deltagarnas egna texter. Det brukar vara ett moment med många aha-upplevelser:

Med deltagare som vanligtvis jobbar ihop blir kursen ett forum för att hitta en gemensam röst för texten. Det kan också bli början till att samarbeta mer kring texter. En öppen kurs ger å andra sidan värdefull input på den egna texten från personer med helt annan bakgrund.

Varje kurs eller utbildningstillfälle utformas utifrån deltagarna. 

Följande är vanliga utgångspunkter när jag diskuterar utbildning:

Klarspråk – nödvändigt för en del men hjälpsamt för alla

Genom att ta en sak i taget arbetar du med textens olika nivåer i tur och ordning. Det är liksom inte lönt att börja peta med enstaka ord och kommateringar innan du vet om innehållet ens ska eller bör vara med.

Under en till två timmar introducerar jag ett sätt att tänka i flera steg när du skriver. Om deltagarna är från samma organisation så använder jag exempel från den egna verksamheten. Om det finns tid lägger vi in någon övning som vi sedan går igenom tillsammans.

Här hittar du ett smakprov med exempel från några seminarier (152 kB) .

Läs mer om tänket med Fem F.

Språkcoachning utvecklar vidare 

Efter en introduktion till klarspråk är coachning ett bra sätt att fördjupa och utveckla kunskapen. Det går att coacha på flera olika sätt: individuellt eller i grupp på 2-4 deltagare.

Coachningen sker alltid utifrån deltagarnas egna texter. Jag granskar texten innan vi ses och lägger kommentarer i Word-filer. När vi ses tittar vi tillsammans på kommentarer och diskuterar olika lösningar för tonalitet, språkriktighet och och alternativa formuleringar.

Genom att deltagarna känner till grunderna finns också begreppen och förståelsen för att diskutera texten utifrån olika nivåer, såsom  syfte och målgrupp, struktur eller ordval.

Verksamhetsutveckla med Word 

Bättre Word-kunskap sparar tid – det minskar både stressen och den frustration du kan känna när du inte lyckas få ordning på texter, marginaler och format i dina dokument.

Det är också en grund för att skapa tillgängliga dokument för publicering på webben, vilket numera är ett lagkrav för offentliga aktörer.

Jag kan visa och lära ut tips och tricks kring mallar och andra smarta funktioner i Word.  När organisationen har ny grafisk profil är det ett perfekt tillfälle att satsa på bra mallar och en workshop för att lansera dem så att de blir använda.

Jag finns online på Moderskeppet

Som lärare på Moderskeppet har jag gjort följande fyra onlinekurser:

  • Skapa tillgänglig PDF med Word
  • Skapa tillgänglig PDF med InDesign
  • Tillgänglighet i befintlig PDF
  • Viktiga funktioner i Word

Som medlem hos Moderskeppet kan du följa mina och hundratals andra kurser i foto, film, skrivande och programvaror som Photoshop, InDesign och Illustrator så ofta och så många gånger du vill. Hör av dig till mig om du vill ha ett provmedlemskap! 

Läs mer om mina kurser på Moderskeppet.

leende kvinna vid dator, logotyp Moderskeppet

Några fler exempel på uppdrag

En frukost om nyhetsbrev  

Våren 2021 fick jag möjlighet att hålla ett seminarium vid en digital frukost med föreningen Sveriges kommunikatörer. Ämnet var att skriva nyhetsbrev, och tänket stämmer väl med det tänk jag rekommenderar för alla texter. Seminariet Att skriva nyhetsbrev går att se på Sveriges kommunkatörers Youtube-kanal. 

 

en grafisk symbol med svarta prickar och texten Sveriges kommunikatörer

Kommunalt klarspråk som näringslivssatsning

Habo kommun har ett starkt näringsliv och får toppbetyg för sitt företagsklimat. För att ytterligare stärka sitt bemötande har näringslivsansvarig Monika Raske inlett en klarspråkssatsning. Första steget var ett gemensamt seminarium för medarbetare från bygglov, upphandling, miljö och kommunikation. Därefter mötte jag varje grupp i workshoppar kring deras egna texter. 

Mycket handlade om att tydliggöra strukturen och att medvetet välja tilltal och tonalitet, rösten i texten. Men diskussionen kring texter blev också en diskussion kring  att utveckla de egna arbetssätten. Feedbacken gav bygglovsenheten en idé. Den information som sökanden måste ha inför och under själva bygget skulle kunna lyftas ur beslutet och på så sätt bli lättare att hitta och förstå.

Bygglovsenheten tar nu med sig klarspråkstänket och ser över fler mallar. De följer också upp med coachningtillfällen för enskilda eller grupper av medarbetare.

 – Det är så roligt att vi fått igång detta. Ju fler vi blir, desto större blir medvetenheten och vi kan stötta varandra. Med Uttryckeriets hjälp kan vi bli mer tillgängliga med hjälp av språket.

Monika Raske, näringslivsansvarig