Project Description

Vi har fått Uttryckeriets hjälp med bland annat att ta fram skrifter kring olika verksamhetsområden samt i vår interna fortbildning om språk och formulerande.

Vårt samarbete har varit inspirerande och roligt. Ulrika är inkännande och lyhörd. Hon har ett prestigelöst förhållningssätt vilket gör det enkelt att mötas kring texternas utformning.

Jag uppskattar särskilt Ulrikas förmåga att sätta sig in i olika ämnesområden och att snabbt både se och förstå enskildheter och helhet.

Företaget utmärker sig genom att följa vår gemensamma planering, att löpande återkoppla och att ha lösningsfokus i samtal och möten.