Project Description

Vi anlitade Ulrika för en lunchföreläsning om klarspråk för hela vår personal. Under en knapp timme gick hon igenom textens olika nivåer och processen från tanke till färdig, läsbar text.

De många frågorna under och efter föreläsningen visade att ämnet engagerar och berör alla, även dem som inte har skrivande som sin huvudsakliga sysselsättning.