Portfolio Category: Layout

Home/Portfolio/Archives

Complett Service i Jönköping

Ulrika och jag har samarbetat sedan våren 2016, då vi båda var nya företagare. Eftersom jag inte har svenska som modersmål, hjälper Ulrika mig löpande med text och layout av olika dokument. Bland annat har hon gjort offerter och arbetsbeskrivningar samt formulerat texterna till min nya webbplats. Jag är jättenöjd med vårt samarbete! Ulrika gör arbetet med hög kvalitet, levererar snabbt och håller uppsatta tidsramar. Dessutom är hon strukturerad och ordningsam och har ett professionellt och trevligt bemötande.  

Continue Reading

Regionbibliotek

Vi har fått Uttryckeriets hjälp med bland annat att ta fram skrifter kring olika verksamhetsområden samt i vår interna fortbildning om språk och formulerande. Vårt samarbete har varit inspirerande och roligt. Ulrika är inkännande och lyhörd. Hon har ett prestigelöst förhållningssätt vilket gör det enkelt att mötas kring texternas utformning. Jag uppskattar särskilt Ulrikas förmåga att sätta sig in i olika ämnesområden och att snabbt både se och förstå enskildheter och helhet. Företaget utmärker sig genom att följa vår gemensamma planering, att löpande återkoppla och att ha lösningsfokus i samtal och möten.

Continue Reading