Portfolio Category: Coachning

Home/Portfolio/Archives

Medica Nord

Vi säljer och marknadsför högkvalitativa kosttillskott via apotek, hälsofackhandel och e-handel. Jag anlitade Uttryckeriet för att ge hela vår sälj- & marknadsavdelning en ”nytändning” : hur man kan tänka annorlunda och många gånger enklare. Vi arrangerade en workshop under en halvdag, då vi analyserade text och bild i våra annonser. Ulrika hade förberett olika förslag och alla fick tycka till kring tonalitet, ordval och språkbruk.

Continue Reading

Regionbibliotek

Vi har fått Uttryckeriets hjälp med bland annat att ta fram skrifter kring olika verksamhetsområden samt i vår interna fortbildning om språk och formulerande. Vårt samarbete har varit inspirerande och roligt. Ulrika är inkännande och lyhörd. Hon har ett prestigelöst förhållningssätt vilket gör det enkelt att mötas kring texternas utformning. Jag uppskattar särskilt Ulrikas förmåga att sätta sig in i olika ämnesområden och att snabbt både se och förstå enskildheter och helhet. Företaget utmärker sig genom att följa vår gemensamma planering, att löpande återkoppla och att ha lösningsfokus i samtal och möten.

Continue Reading