Ord och språk

Home/Ord och språk

Jag ser din text med nya ögon 

Det bästa jag vet är att få läsa en text och försöka lura ut vad som kan förenkla, förtydliga och lyfta den så att den fungerar på bästa sätt.

En textgranskning kan göras på flera olika nivåer. Ibland innebär det att rätta stavfel, ibland innebär det att möblera om innehållet totalt, ta bort stora delar eller ta reda på vad som saknas i texten.

Vi bestämmer rätt nivå tillsammans

För att sätta pris och tidsåtgång på ett uppdrag behöver jag se åtminstone delar av texten. Vi diskuterar vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns. Tillsammans avgör vi ambitionsnivån efter hur texten ska användas och vilken tid som finns tillgänglig.

En text som är olämpligt disponerad blir nämligen inte bra även om man gör en noggrann bearbetning på menings- och ordnivå.

Man kan likna det vid att renovera hus. Om underarbetet är dåligt hjälper det inte att klistra på en dyr tapet …

Trappans trappsteg visar att en text kan behöva bearbetning på flera olika nivåer. 

Några uppdrag inom textbearbetning

Text och bild i samarbete

Författaren Ella Fronczak letade länge efter en bok som kunde vara ett inspirerande diskussionsunderlag om demokrati för unga. Hon beslutade sig slutligen för att skriva den själv. Jag gav Ella feedback på dispositionen i ett tidigt skede och arbetade sedan vidare på menings- och ordnivå tillsammans med både Ella och illustratören Anna Wennberg. Det var en utmaning och ett fantastiskt roligt samarbete för att med ord och bild förklara det abstrakta innehållet på ett tillgängligt sätt. Den färdiga boken, Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati, gavs ut hösten 2018 och har fått fina omdömen.

Genom samarbetet med Ulrika under hela processen kunde jag driva den konstnärliga utvecklingen framåt utan onödiga störningar.

Ella Fronczak, vd och ägare, Punkt förlag

Din viktigaste text – personliga brevet?

Att skriva om sig själv kan vara extra svårt. Vid en ansökan vill du såklart sälja in dig och din kompetens – ju tydligare du är, desto lättare blir det för den läsare och rekryterare som kanske läser ett hundratal ansökningar. Läs här hur en av mina kunder upplevde min bearbetning. Även om inte just den ansökan gick i lås, har hon nu en god grund att vässa ytterligare nästa gång! 

“Mycket på jobbet inför deadline – det skulle bli svårt att få till ett lagom långt och slagfärdigt personligt brev till den intressanta tjänsten. Då jag jobbat med Ulrika tidigare kände jag till hennes kompetens, både till djup och bredd. Hon greppade snabbt vad som var viktigt att förstärka och förtydliga, men också vad som med fördel kunde gallras bort. En uppstädning som gjorde att brevet rymdes på en enda sida. Hon skapade dessutom ordning och reda genom att bearbeta och formatera cv:t, som bara byggts på genom åren.

Resultatet blev strålande – och dokumenten är fortfarande jag!

Jag kan varmt rekommendera Uttryckeriet för professionell hjälp med text och layout. Det är väl värt pengarna.”

Att lyssna in

Jenny Jakobsson, vd och ägare på Adlignum, ville arbeta vidare med texterna på företagets webbplats. Jenny beskrev verksamhetens kärna och vad företaget står för. Med denna kunskap bearbetade jag sedan texterna både på struktur-, menings- och ordnivå. Utifrån mina förslag kunde Jenny sedan göra de slutgiltiga texterna och publicera dem på webbplatsen. 

Jag uppskattar Ulrikas unika förmåga att förstå vad jag menar och göra det begripligt för andra. En sån lättnad!
Jag rekommenderar ofta Uttryckeriet!

Jenny Jakobsson, vd och ägare, Adlignum

logotyp Adlignum
Projektresultat som kommer fler till del

Jag har haft förmånen att arbeta med Regionbibliotek Jönköpings län i flera olika uppdrag, bland annat sammanfattningar och dokumentation av utvecklingsprojekt. Medarbetarna vid Regionbibliotek är mycket kunniga och engagerade skribenter, vilket skapat en speciellt typ av samarbete:

Vårt samarbete har varit inspirerande och roligt. Ulrika är inkännande, lyhörd och har ett prestigelöst förhållningssätt, vilket gör det enkelt att mötas kring texternas utformning. Jag uppskattar särskilt Ulrikas förmåga att sätta sig in i olika ämnesområden och att snabbt både se och förstå enskildheter och helhet. Företaget utmärker sig genom att följa vår gemensamma planering, att löpande återkoppla och att ha lösningsfokus i samtal och möten.

Katinka Borg, f.d. regionbibliotekschef

Ansökningar om projektstöd

Regionbibliotek har också anlitat mig som skrivstöd för folkbibliotekens ansökningar om utvecklingsmedel inom Stärkta bibliotek, som biblioteken söker från Kulturrådet. Under hösten 2018 samarbetade jag bland annat med Sävsjö bibliotek.

Jag tänkte att det skulle vara svårt att förmedla till Ulrika vad det var vi ville få uttryckt i vår ansökan. Den tanken kom snabbt på skam. Direkt var hon med på noterna och skapade en projektplan utifrån mitt utkast, som sedan blev en bilaga till ansökan. Ulrika stuvade om samt stärkte argument och strök oväsentligheter, vilket gjorde den slutliga planen omåttligt mycket bättre.  Ulrika är otroligt lätt att samarbeta med: kvicktänkt och snabb, och återkopplar fort på ett mycket finkänsligt sätt. Att ansökan gav den utdelning vi hoppades på är till största delen Ulrikas förtjänst!

Eva-Lena Andersson, biblioteksföreståndare i Sävsjö kommun.

röd logotyp region jönköpings län