Ord och språk

Home/Ord och språk

Jag ser din text med nya ögon 

Det bästa jag vet är att få läsa en text och försöka lura ut vad som kan förenkla, förtydliga och lyfta den så att den fungerar på bästa sätt.

En textgranskning kan göras på flera olika nivåer. Ibland innebär det att rätta stavfel, ibland innebär det att möblera om innehållet totalt, ta bort stora delar eller ta reda på vad som saknas i texten.

Vi bestämmer rätt nivå tillsammans

För att avgöra tidsåtgång och därmed pris för ett uppdrag behöver jag se åtminstone delar av texten. Vi diskuterar vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns. Tillsammans avgör vi ambitionsnivån efter hur texten ska användas och vilken tid som finns tillgänglig.

En text som är olämpligt disponerad blir nämligen inte bra även om man gör en noggrann bearbetning på menings- och ordnivå.

Man kan likna det vid att renovera hus. Om underarbetet är dåligt hjälper det inte att klistra på en dyr tapet …

Trappans trappsteg visar att en text kan behöva bearbetning på flera olika nivåer. 

Några uppdrag inom textbearbetning

Text och bild i samarbete

Författaren Ella Fronczak letade länge efter en bok som kunde vara ett inspirerande diskussionsunderlag om demokrati för unga. Hon beslutade sig slutligen för att skriva den själv, och resultatet blev Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati – en fantastiskt vacker bok med illustrationer av Anna Wennberg. I ett tidigt skede gav jag Ella feedback på dispositionen. Senare granskade jag och bearbetade den på menings- och ordnivå. Det var en fantastiskt spännande utmaning att vara en del i att med ord och bild förmedla ett abstrakt innehållet. 

Genom samarbetet med Ulrika under hela processen kunde jag driva den konstnärliga utvecklingen framåt utan onödiga störningar.

Ella Fronczak, vd och ägare, Punkt förlag

Senare har jag och Ella samarbetat i flera bokuppdrag, under 2020–2021 med två vackra böcker som hon översatt från polska: Murar och Revolutioner av författaren  Bogus Janiszewski med illustrationer av Max Skorwider. Jag har granskat och bearbetat Ellas översättningar och tillsammans med henne vaskat fram de ord och uttryckssätt som bäst stämmer med originalet.

två bokomslag med tecknat motiv och titlarna Murar respektive Revolutioner

Ditt personliga brev – din viktigaste text?

Att skriva om sig själv kan vara extra svårt. Vid en ansökan vill du såklart sälja in dig och din kompetens – ju tydligare du är, desto lättare blir det för den läsare och rekryterare som kanske läser ett hundratal ansökningar. Läs här hur en av mina kunder upplevde min bearbetning. Även om inte just den ansökan gick i lås, har hon nu en god grund att vässa ytterligare nästa gång! 

“Mycket på jobbet inför deadline – det skulle bli svårt att få till ett lagom långt och slagfärdigt personligt brev till den intressanta tjänsten. Då jag jobbat med Ulrika tidigare kände jag till hennes kompetens, både till djup och bredd. Hon greppade snabbt vad som var viktigt att förstärka och förtydliga, men också vad som med fördel kunde gallras bort. En uppstädning som gjorde att brevet rymdes på en enda sida. Hon skapade dessutom ordning och reda genom att bearbeta och formatera cv:t, som bara byggts på genom åren.

Resultatet blev strålande – och dokumenten är fortfarande jag!

Jag kan varmt rekommendera Uttryckeriet för professionell hjälp med text och layout. Det är väl värt pengarna.”

Lyssna in och formulera

Jenny Jakobsson, vd och ägare på Adlignum, ville arbeta vidare med texterna på företagets webbplats. Jenny beskrev verksamhetens kärna och vad företaget står för. Med denna kunskap bearbetade jag sedan texterna både på struktur-, menings- och ordnivå. Utifrån mina förslag kunde Jenny sedan göra de slutgiltiga texterna och publicera dem på webbplatsen. 

Jag uppskattar Ulrikas unika förmåga att förstå vad jag menar och göra det begripligt för andra. En sån lättnad!
Jag rekommenderar ofta Uttryckeriet!

Jenny Jakobsson, vd och ägare, Adlignum

Projektresultat som inspirerar fler 

Jag har haft förmånen att arbeta med Regionbibliotek Jönköpings län i flera olika uppdrag, bland annat sammanfattningar och dokumentation av utvecklingsprojekt. Medarbetarna vid Regionbibliotek är mycket kunniga och engagerade skribenter, vilket skapat en speciellt typ av samarbete:

Vårt samarbete har varit inspirerande och roligt. Ulrika är inkännande, lyhörd och har ett prestigelöst förhållningssätt, vilket gör det enkelt att mötas kring texternas utformning. Jag uppskattar särskilt Ulrikas förmåga att sätta sig in i olika ämnesområden och att snabbt både se och förstå enskildheter och helhet. Företaget utmärker sig genom att följa vår gemensamma planering, att löpande återkoppla och att ha lösningsfokus i samtal och möten.

Katinka Borg, f.d. regionbibliotekschef

Boken Att läsa bokstaven röd är ett exempel på en insats för att sprida projektresultat och inspirera fler att prova kreativt berättande. Jag och författaren Elisabeth Regina Norberg samarbetade för att strukturera innehållet och bearbeta språket. I samarbete med grafiska formgivaren Maja Sjöberg tog vi fram en mall så att vi direkt kunde lägga in text och bild. Boken finns för gratis nedladdning hos Regionbibliotek Region Jönköpings län.

Ansökningar om projektstöd

Regionbibliotek har under flera år anlitat mig som skrivstöd för folkbibliotekens ansökningar om utvecklingsmedel inom Stärkta bibliotek, som biblioteken söker från Kulturrådet. Habo bibliotek är ett av de bibliotek jag fått träffa flera gånger:

Att skriva bra projektansökningar är inte vår starkaste sida, så Ulrika har varit vår räddning! Först tänkte jag att det kunde bli svårt att förmedla till henne vad vi ville ha med i ansökan eftersom hon inte själv jobbar inom biblioteksverksamhet. Men de tankarna kunde jag snabbt släppa.

Det har varit oerhört lätt att samarbeta med henne och hon har direkt varit med på noterna när vi berättat vad vi velat söka bidrag för. Hon har hjälpt oss att hitta, tydliggöra och stärka argumenten när vi varit vilsna. Inte undra på att varje ansökan vi gjort har gett utdelning; det är till största delen Ulrikas förtjänst!

Ingrid Sjöberg, bibliotekschef i Habo kommun

röd logotyp region jönköpings län