Mallar – verktyg som förenklar

Bra verktyg sparar tid. Med bra mallar och kunskap blir tillgängligheten en ren bonus.

Ett dokument med några meningar standardtext är en slags mall. Men för att bli ett bra verktyg behöver det finnas en genomtänkt formatering, anpassade formatmallar för olika texttyper, som rubriker och brödtext, och kanske även ett sidhuvud som får titel och sidnummer att visas på alla sidor.

I vissa organisationer finns utmärkta mallar framtagna och tillgängliga för alla medarbetare, men som ändå inte används. Man kan ha missat steget att lansera dem och säkerställa medarbetarnas kunskaper i hur de ska användas.

Jag ger er rätt verktyg och kunskap

Jag bygger mallar i Word och Powerpoint med förinställda teman och format enligt er grafiska profil. I dialog med er analyserar jag behoven och hittar smidiga lösningar: smidiga formulär där användaren bara kan ändra vissa delar eller mallar med färdiga textdelar för de dokument ni gör ofta.

Jag hjälper er med utbildning och lansering när mallarna finns på plats. Det blir ett bra tillfälle att både repetera och lyfta kunskapsnivån i vardagsverktygen. Många människor är självlärda i vardagsprogrammen och löser problemen när de uppkommer. Påfyllning av kunskapen gör ofta att problemen kan förebyggas.

Utbildning och coachning i Word och Powerpoint öppnar dörrar till att jobba smartare.

ulrika som superhjälte med symbolerna för Word-Powerpoint och Acrobat i handen

Genomtänkta mallar gynnar alla

Spara tid och jobba smartare

Du formaterar snabbt och skapar en innehållsförteckning på ett kick. Om du behöver byta storlek på en rubriknivå slår det igenom i hela dokumentet.

Slipp fundera på layout och typsnitt

Dokumenten ser lika ut och följer den grafiska profilen, vilket skapar förtroende. Någon har tänkt till på helheten med typsnittsstorlek, styckemellanrum och liknande. Därför slipper du tänka på det.

Dokumenten blir tillgängliga och sökbara

Med rätt formaterade dokument får du automatiskt

  • korrekta taggar när du omvandlar till PDF. Då kan syntolkningsverktyg skilja på rubriker och brödtext.
  • bättre sökbarhet – för sökmotorerna väger rubriker tyngre än brödtext
  • möjlighet att skapa klickbara pdf-bokmärken, som underlättar för alla läsare
blå symbol med dubbel-w. Logotyp för Microsoft Word.
röd symbol med stort P. Logotyp för Microsoft Powerpoint.
röd ruta med snirkligt vitt A. Logotyp för Adobe Acrobat.

Exempel på uppdrag

  • grön figur i formen av Jönköpings län med 13 kommuner samt texten KOmmunal utveckling Jönköpings län. Logotyp.

Mallar med valbara logotyper

I samband med att Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, uppdaterat sin grafiska profil, fick Uttryckeriet uppdraget att göra mallar i Word och Powerpoint. Det blev ett nära samarbete mellan mig och Ninna Ekstrand, kommunikationsansvarig. Vi [...]

  • blå husliknande legobitar som bildar en kvadrat, texten Södra Munksjöns utveckling. Logotyp.

Tillgängliga mallar åt SMUAB

Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) hade redan mallar för både Word och Powerpoint. Jag granskade och justerade dem för att göra dem ännu mer lättanvända. När mallarna var klara gick vi igenom dem med [...]