Kurs och coachning

Home/Kurs och coachning

Utveckla ditt skrivande och dina texter

Även om skrivandet inte är din huvudsakliga kompetens eller arbetsuppgift, så är det förmodligen en väsentlig del av din arbetsdag. Fundera bara på hur många mejl du skickar varje dag!

Mer kunskap kan göra ditt skrivande enklare, roligare och effektivare. Det kan också minska risken för otydlighet och missförstånd även i dina vardagstexter: interna mejl, offerter eller instruktioner till kollegor.

Jag erbjuder både föreläsningar och coachning i klarspråk och att skriva texter.

En viktig och uppskattad del av kurserna är att tillsammans analysera och förädla deltagarnas egna texter. Det brukar vara ett moment med många aha-upplevelser:

Med deltagare som vanligtvis jobbar ihop blir kursen ett forum för att hitta en gemensam röst för texten. Det kan också bli början till att samarbeta mer kring texter. En öppen kurs ger å andra sidan värdefull input på den egna texten från personer med helt annan bakgrund.

Här är några exempel på upplägg för utbildning och coachning:

Klarspråk – nödvändigt för en del men hjälpsamt för alla

Genom att ta en sak i taget arbetar du med textens olika nivåer i tur och ordning. Det är liksom inte lönt att börja peta med enstaka ord och kommateringar innan du vet om innehållet ens ska eller bör vara med.

Under en till två timmar introducerar jag ett sätt att tänka i flera steg när du skriver. Om deltagarna är från samma organisation så använder jag exempel från den egna verksamheten. Om det finns tid lägger vi in någon övning som vi sedan går igenom tillsammans.

En bra gruppstorlek är 8-10 deltagare. Då kan vi på ett bra sätt diskutera exemplen och för- och nackdelar med olika lösningar.

Här hittar du ett smakprov med exempel från några seminarier (152 kB) .

Läs mer om tänket med Fem F.

Språkcoachning individuellt eller i mindre grupp 

Efter att ha fått grunderna är det värdefullt att få handledning kring egna texter.

Det går att coacha på flera olika sätt: individuellt eller i grupp på 2-4 deltagare.

Vid coachning har jag som kursledare granskat texten innan vi ses. Vi diskuterar såväl tonalitet, språkriktighet och flyt som gallring och alternativa formuleringar. Genom att deltagarna känner till grunderna i vad som påverkar läsbarheten är det lätt att anknyta till de olika nivåerna i texten.

Lär dig Word på riktigt

Bättre Word-kunskap sparar tid – det minskar både stressen och den frustration du kan känna när du inte lyckas få ordning på texter, marginaler och format i dina dokument.

Det är också en grund för att skapa tillgängliga dokument för publicering på webben, vilket numera är ett lagkrav för offentliga aktörer.

Jag kan visa och lära ut tips och tricks kring mallar och andra smarta funktioner i Word.  När organisationen har ny grafisk profil är det ett perfekt tillfälle att satsa på bra mallar och en workshop för att lansera dem så att de blir använda.

Mina kurser på Moderskeppet

Som lärare på Moderskeppet har jag gjort följande tre onlinekurser:

  • Skapa tillgänglig PDF med Word
  • Skapa tillgänglig PDF med InDesign
  • Tillgänglighet i befintlig PDF

Som medlem hos Moderskeppet kan du följa mina och hundratals andra kurser i foto, film, skrivande och programvaror som Photoshop, InDesign och Illustrator så ofta och så många gånger du vill. Prova medlemskap gratis i sju dagar.

leende kvinna vid dator, logotyp Moderskeppet

Några andra uppdrag inom utbildning och coachning

Ett personligt bollplank

Nicole Erkensten är erfaren som skribent och kommunicerar dagligen näringslivsnyheter till bolagets intressenter och till omgivningen. Hon kände att hon ville utvecklas vidare, men inte genom någon sedvanlig kurs. Istället skickar hon nu sina egna nyhetstexter till mig, som jag går igenom och kommenterar. Hon använder sedan min feedback för att genast slipa vidare och finjustera texterna innan publicering. Genom att vi arbetar med verkliga texter blir det både relevant och tidseffektivt.

När jag träffade Ulrika från Uttryckeriet kände jag direkt att vi klickade. Hon förstod precis vad det var som jag sökte efter – ett personligt bollplank som kan hjälpa mig framåt när jag fastnar. Hon tar mina texter och lyfter dem till en ny nivå, och, ännu viktigare, hon utvecklar mig som skribent.

Nicole Erkensten, marknadskoordinator

Webbcafé med klarspråk 

Vid ett par tillfällen har jag deltagit vid det webbcafé som regelbundet anordnas för webbredaktörerna på Jönköpings kommun. Vi har tillsammans tittat på deras egen webbplats med klarspråksögon.

Jag anlitade Uttryckeriet för att få en introduktion till att förenkla texterna på vår webbplats, i form av ett föredrag.  

Vårt samarbete har varit utmärkt! Företaget utmärker sig genom flexibilitet, struktur och enkelhet.

Jag uppskattar särskilt att föredraget var kryddat med exempel från vår egen webbplats. Då blir det mer konkret och pekar ut vad vi behöver jobba med.

Christina Lindqvist, webbansvarig kommunikatör

logotyp Jönköpings kommun
Texter som säljer: kurs i tre delar

Våren 2020 ordnade jag en kurs i samarbete med ABF. Bakgrunden till kursens titel är att alla texter man skriver som företag eller organisation faktiskt säljer – mer eller mindre bra. Många av deltagarna är själva egna företagare. Så här beskrev Emmeli Ahlander, grafisk designer, känslan efter första kursdagen: 

Idag har jag varit på kurs i “Texter som Säljer” med Ulrika på Uttryckeriet. En riktigt inspirerande kurs som innehöll mycket matnyttigt; struktur, olika metoder, tankesätt och hur processen bör se ut från “brainstorm” till förenklad och förädlad text som passar alla typer av sammanhang och ändamål.

Emmeli Ahlander, grafisk designer som driver EA. Design Studio