Skriver du i jobbet?

Ja, förmodligen. Få kommer undan numera, oavsett om de uppskattar det eller inte.

Tänk bara på hur många mejl du skickar varje dag. De flesta av oss skriver mycket numera, både på jobbet och i andra sammanhang.

Mer kunskap om text gör det enklare, roligare och snabbare att skriva. Mer kunskap minskar också risken för att dina texter skapar otydlighet och missförstånd. Det gäller både externt och externt, i allt från vardagliga mejl och planer till rapporter, offerter och instruktioner.

Jag föreläser och coachar – eller något mittemellan

Upplägget styrs av vilka deltagarna är och hur deras yrkesskrivande ser ut. Det kan handla om själva språket och texten, att hitta företagets eller organisationens röst eller att skriva kortare. Mitt mantra är tydlighet och enkelhet. Jag väver gärna in tips om hur vardagsverktygen Word, Powerpoint och Acrobat kan förenkla vardagen och samarbetet på kontoret.

En uppstart kan vara ett seminarium då jag introducerar begreppet klarspråk med hjälp av exempel från deltagarnas verksamheter. Om det finns tid lägger vi in någon övning som vi sedan går igenom tillsammans.

Detta ger deltagarna grunderna, begreppen och förståelsen för att diskutera text utifrån olika nivåer, såsom syfte och målgrupp, struktur eller ordval. Ett nästa steg kan vara en workshop, då vi ses i grupp på högst 10 deltagare och diskuterar gruppens egna texter.

Kunskap om språk är verksamhetsuveckling

Att diskutera text tillsammans öppnar nya dörrar.  Vi diskuterar ofta hur språket kan spegla och tydliggöra organisationens röst och värderingar. I samtalet byggs och delas kunskap som väcker idéer på hur arbetsmoment kan förenklas och förbättras.

När ni som jobbar ihop får samma grund kan ni använda verktygen för att samarbeta mer kring skrivande, att vara varandras coacher.

Kundcase: Klarspråk som coachar och motiverar

Efter att jag hållit en klarspråkskurs online för Psykologpartners blev klarspråk ett medvetet fokus för ett helt nytt digitalt behandlingsprogram. Programmets målgrupp är unga vuxna med begynnande ätstörningar och det blir ett komplement till personernas psykologkontakt. Syftet med behandlingen är att minska upptagenheten på mat, kropp och vikt för att ge mer kraft till annat som är viktigt i livet.

Inför vår dag tillsammans hade jag granskat delar av texten och kunde ge feedback på såväl språk som struktur. Vi diskuterade kring vilken språknivå som skulle vara rätt för den aktuella målgruppen – vad hjälper och vad stjälper? Vi försökte hitta den röst som kan förklara utan att mästra eller upplevas nedsättande för den som redan mår dåligt. Ett annat återkommande ämne var mängden text: skribenterna, som själva är experter, hade svårt att begränsa mängden text. Vi undersökte möjliga vägar att koka ner i innehåll utan att tappa sammanhang. Jag skickade med en del konkreta verktyg för att formulera och behålla den röda tråden i ett större material.

Dagen med Ulrika gav oss många nya tankar och idéer om hur vi kan hjälpa oss själva att blir mer träffsäkra från början: att skapa och hålla den viktiga röda tråden. Att få ha samtalen om språk och struktur tillsammans var extra viktigt – jag tror att det hjälper oss att undvika en del omvägar i skrivandet. Vi ser fram emot att underlätta processen från övergripande koncept till färdigskrivet innehåll, och verktyget one-sentence synopsis kan bli en stor hjälp!

Linnéa Helfrich, Psykologpartners

Kundcase: Klarspråk för regionens webbredaktörer

Jag håller återkommande utbildningar för Region Jönköpings län, både om tillgängliga dokument och om klarspråk. Efter ett inledande halvdagsseminarium har vi setts i mindre grupper och jobbat tillsammans med deltagarnas egna texter:

Ulrika föreläser och berättar om tillgängliga pdf:er och klarspråk i – just det – klarspråk. Ulrika förklarar inte bara vad vi bör tänka på, utan också varför och hur skribenter, läsare och webbredaktörer kan dra nytta av tillgänglighet och klarspråk. Vi har fått ta del av både relevanta exempel och användbara verktyg som kommer väl till pass i vardagen.

Workshoptillfällena har varit extra uppskattade. Där arbetade vi med exempel hämtade ur vår vardag och diskuterade våra egna texter med klarspråk som utgångspunkt. Kunskaperna och erfarenheten av att prata om språk har lett till stora förbättringar i innehållet på våra webbplatser.

Emil Karlsson, kommunikatör och webbansvarig

Kundcase: Klarspråk i Habo kommun

Habo kommun har ett starkt näringsliv och får toppbetyg för sitt företagsklimat. För att ytterligare stärka sitt bemötande tog näringslivskontoret initiativet till en gemensam klarspråkssatsning för flera av kommunens förvaltningar. 

Första steget var ett gemensamt seminarium för medarbetare från bygglov, upphandling, miljö och kommunikation. Därefter mötte jag varje grupp i workshoppar kring deras egna texter.

Mycket handlade om att tydliggöra strukturen och att medvetet välja tilltal och tonalitet, rösten i texten. Men diskussionen kring texter blev också en diskussion kring att utveckla de egna arbetssätten.

Efter utbildningen startade bygglovsavdelningen upp en genomgång och omarbetning av mallar för bygglov, anmälan och andra ärenden. De gör ett första förslag, som jag går igenom och kommenterar. Min feedback blir input för fortsatt bearbetning och ibland kommer även nästa förslag förbi mig med mer specifika frågor.

Det är så roligt att vi fått igång detta. Ju fler vi blir, desto större blir medvetenheten och vi kan stötta varandra. Med Uttryckeriets hjälp kan vi bli mer tillgängliga med hjälp av språket.

Monika Raske, näringslivsansvarig