Utveckla din skrivkompetens

Många skriver mycket i jobbet. Fundera bara på hur många mejl du skickar varje dag!

Mer kunskap gör ditt skrivande enklare, roligare och effektivare. Det minskar också risken för otydlighet och missförstånd. Det gäller både externt och externt, i allt från vardagliga mejl och planer till rapporter, offerter och instruktioner.

Jag föreläser och coachar – eller något mittemellan

Upplägget styrs av vilka deltagarna är och hur deras yrkesskrivande ser ut. Det kan handla om själva språket och texten, att hitta företagets eller organisationens röst eller att skriva kortare. Mitt mantra är tydlighet och enkelhet. Jag väver gärna in tips om hur vardagsverktygen Word, Powerpoint och Acrobat kan förenkla vardagen och samarbetet på kontoret.

En uppstart kan vara ett seminarium då jag introducerar begreppet klarspråk med hjälp av exempel från deltagarnas verksamheter. Om det finns tid lägger vi in någon övning som vi sedan går igenom tillsammans.

Roligare och bättre med samarbete

Att fokusera på text tillsammans blir verksamhetsutveckling. Vi diskuterar ofta hur språket kan spegla och tydliggöra organisationens röst och värderingar. I samtalet byggs och delas kunskap som väcker idéer på hur arbetsmoment kan förenklas och förbättras.

När ni som jobbar ihop får samma grund kan ni använda verktygen för att samarbeta mer kring skrivande, att vara varandras coacher. En öppen kurs ger å andra sidan värdefull input på den egna texten från personer med helt annan bakgrund.

en triangel med spetsen nedåt, med beteckningar som visar att texten har olika nivåer. Uppifrån och ner syns: syfte och målgrupp, struktur och innehåll, meningar, ord och tecken. Pilar visar att läsaren läser nedifrån och upp, och skribenten går i motsatt riktning.

En textnivå i taget

Den här triangeln illustrerar hur man kan se text på olika nivåer.

Det tänket underlättar både när du själv skriver och när du ska be om, eller ge någon annan, feedback.

Genom att ta en sak i taget arbetar du med en eller ett par nivåer i taget. Det är liksom inte lönt att börja peta med enstaka ord och kommateringar innan du vet vilket innehållet du behöver.

Coachning utvecklar språket

För att fördjupa och utveckla kunskapen rekommenderar jag coachning – individuellt eller i grupp på 6–8 deltagare. När deltagarna fått grunderna finns också begreppen och förståelsen för att diskutera texten utifrån olika nivåer, såsom syfte och målgrupp, struktur eller ordval.

Coachningen sker alltid utifrån deltagarnas egna texter. Jag granskar texten i förväg och lägger kommentarer med frågor och förslag. När vi ses går vi igenom dem och diskuterar för- och nackdelar med olika lösningar.

Verktygen i vardagen

Kompetensen i Word och Acrobat har en nära koppling till skrivandet. Många vet med sig att det finns mer att lära, men det blir liksom inte av. Det är svårt att hitta en kurs på rätt nivå.

När jag får tillgång till dokument inför textcoachning ser jag ofta möjligheter att jobba smartare. Det kan bli vägen till att låta coachningen omfatta även skrivverktygen.

Att lära mer om Word är i högsta grad verksamhetsutveckling. Funktionerna för att formatera, samarbeta och kommentera gör jobbet effektivt. Dessutom blir dokumenten snygga och uppfyller de lagkrav på tillgänglighet som nu gäller för många verksamheter. Adobe Acrobat Pro är verktyget för att kontrollera och slutjustera dokument så att så många som möjligt kan ta del av innehållet.

en laptop där en person syns i halvfigur och armarna sticker ut från skärmen. Många små symboler syns runt händerna i många olika färger.

På kursmenyn