Jag ser din text med nya ögon

Att läsa en text och hitta sätt att förenkla, förtydliga och lyfta den på bästa sätt – det är min superkraft.

En textgranskning kan göras på flera olika nivåer. Ibland innebär det att rätta stavfel, ibland innebär det att möblera om innehållet totalt, ta bort stora delar eller ta reda på vad som saknas i texten.

Vi bestämmer rätt nivå tillsammans

För att avgöra tidsåtgång och därmed pris för ett uppdrag behöver jag se åtminstone delar av texten.

Jag gör en bedömning av vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns. Tillsammans diskuterar vi ambitions- och bearbetningsnivå efter hur texten ska användas och vilken tid som finns tillgänglig.

En text som är olämpligt disponerad blir nämligen inte bra även om man gör en noggrann bearbetning på menings- och ordnivå. Man kan likna det vid att renovera hus. Om underarbetet är dåligt hjälper det inte att klistra på en dyr tapet …

ulrika vid laptop med bokstäver flygande runt, i fåtölj sitter läsare och en strålande glödlampa syns intill pappret. Illustration.
en triangel med spetsen nedåt, med beteckningar som visar att texten har olika nivåer. Uppifrån och ner syns: syfte och målgrupp, struktur och innehåll, meningar, ord och tecken. Pilar visar att läsaren läser nedifrån och upp, och skribenten går i motsatt riktning.

En textnivå i taget

Den här triangeln illustrerar hur man kan se text på olika nivåer.

Det tänket underlättar både när du själv skriver och när du ska be om, eller ge någon annan, feedback.

Genom att ta en sak i taget arbetar du med en eller ett par nivåer i taget. Det är liksom inte lönt att börja peta med enstaka ord och kommateringar innan du vet vilket innehållet du behöver.

Några uppdrag inom klarspråk

  • röd ögla samt texten Region Jönköpings län. Logotyp.

Sprida projektresultat till flera

Många av mina uppdrag för Regionbibliotek Region Jönköpings län har handlat om att sprida projektresultat och kunskap för att stimulera [...]