Förenkla skrivande

Home/Förenkla skrivande

Hur formaterar du din text?

Sitter du och formaterar din text bit för bit, och väljer storlek på typsnittet allteftersom?

De flesta av oss använder Word till vardags. Trots det är kunskaperna ofta ganska begränsad om vilken nytta man kan ha av mallar. Poängerna med att kunna Word på riktigt är flera:

Du sparar tid och jobbar effektivare

Du formaterar snabbt och skapar en innehållsförteckning på ett kick. Om du behöver byta storlek på en rubriknivå slår det igenom i hela dokumentet.

Du förbättrar grafik och läsbarhet

Dokumenten ser lika ut och följer den grafiska profilen, vilket skapar förtroende. Någon har tänkt till på helheten med typsnittsstorlek, styckemellanrum och liknande. Därför slipper du tänka på det.

Dina dokument blir tillgängliga

Rubrikerna i dina dokument blir formaterade så att de

  • lätt kan bli bokmärken om du publicerar dokumentet på webben
  • kan läsas av syntolkningsverktyg på webben.

Jag hjälper till med verktyg och kunskap

  • lättanvända mallar i Word med förinställda teman, styckeformat och med rätt grafisk profil
  • basmallar för olika slags dokument med färdiga språkliga formuleringar
  • formulär där användaren bara kan redigera vissa delar: elektroniska eller analoga blanketter och liknande. Jag kan också ge er råd om vilket format (Word, Excel, PDF) som är mest lämpligt för det aktuella tillfället.
  • kunskap om hur man använder mallar och Word i allmänhet.

Ett uppdrag som förenklade

Snyggt och smidigt med rätt mallar

I samband med att Jönköpings läns museum lanserade sin nya grafiska profil fick Uttryckeriet uppdraget att göra mallar i Word och Powerpoint. Det blev ett nära samarbete med muséets kommunikatör och it-ansvarige. 

De nya mallarna innehåller rätt typsnitt, färger och logotyper enligt den grafiska profilen. I Powerpoint kan användaren väljare mellan flera layouter, beroende på vad som passar bäst för innehållet. I Word var första steget en tom mall med rätt grafik, som sedan använts som grund för att göra mallar för exempelvis för avtal, rapporter och projektbeskrivningar.

Det var ett lyft att vi verkligen gick igenom vilka mallar vi behövde och såg till att göra dem korrekta, både innehållsmässigt och utifrån den nya grafiska profilen. Vi använder nu de nya mallarna med glädje och upplever att vi fått ett professionellt verktyg för att skapa nya avtal, överenskommelser och andra arbetsdokument. Samarbetet med Uttryckeriet fungerade mycket bra och vi upplevde att Ulrika lyssnade in våra behov och hjälpte oss att formulera tydliga och begripliga texter samt lättanvända mallar. 

Liselotte Munther, enhetschef för dokumentation, samling och publik verksamhet

stiliserad byggnad roströd logotyp Jönköpings läns museum