Blogg

Skriver dagens unga sämre?

Redan de gamla grekerna sägs ha beklagat sig över ungdomars sätt att skriva. Det gör vi inte i Studieverkstaden.

Continue Reading

Så länge jag tänkt detta, och nu är jag online

Den som säger det om sin nya webbplats är Annika Hall. När var och en får bidra med det den är bäst på blir samarbetet tidseffektivt och roligt.

Continue Reading

Öppnar eller sluter du dialogen?

Språk och ordval påverkar debattklimat och relationer.

Continue Reading

DIGGa tillgänglighet

Myndigheten DIGG filar på föreskrifter för tillgänglig webb.

Continue Reading

Att förbättra text tillsammans

Nicole fastnade för språkcoachning som ett sätt att utveckla sitt skrivande.

Continue Reading

Snyggt och smidigt med rätt mallar på muséet

Uttryckeriet fick då uppdraget att göra mallar i Word och Powerpoint som motsvarade Jönköpings läns museums nya grafiska profil. I två steg skapade vi tillsammans lättanvända verktyg som alla medarbetare känner till och kan anv

Continue Reading

Läs om orden som formade Sverige

I den här boken får man snart klart för sig att vår tidiga historia är ganska luddig och ofta har tolkats efter önskat syfte. Inte ens avundsjukan är unikt svensk…

Continue Reading

Språklig europasemester

De senaste månaderna har jag besökt två andra länder: Tyskland och Kroatien. Två olika språk, således; tyska är välbekant sedan länge, men kroatiska var för mig helt obekant.Vi börjar med tyskan. På denna skylt från lägenheten på Rügen är det ganska uppenbart att en tysktalande gjort den engelska översättningen. Meningsbyggnaden har följt med: Jag tar ofta tyska språket som exempel på att man får mycket att hålla i huvudet när verbet ligger sent i meningen. De som själva läst tyska brukar känna igen beskrivningen.Jag brukar visa detta exempel:Fullständig information om hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan får du genom att...

Continue Reading

Att aktivt välja passiv

Att rekommendera passiva verb i klarspråksvärlden är lite som att svära i kyrkan. Och ja – för det mesta är aktiva verb att föredra. Men inte alltid. Passiva verb är, lite förenklat, sådana verbformer som slutar med -s. I sådana meningar är subjektet inte den som gör handlingen utan den som "utsätts för handlingen". Använd aktiva verb när det förenklar och förtydligar Jämför följande meningar: A: Osten åts upp av Lisa. B: Lisa åt upp osten.  Ett passivt verb, åts, blir ganska krångligt i alternativ A. I ett sådan mening är Lisa, som gör handlingen, inte subjekt, utan agent, medan osten är subjekt. I alternativ...

Continue Reading

Utvecklande avkoppling i hängmattan

Hoppas du kan bryta vardagsvanorna lite grann i sommar – för nya perspektiv och avkoppling.

Continue Reading