grafiskt tecken: två parallella lodräta linjer. Upptill finns en halv cirkel vänd åt vänster. ser ut som bokstaven P, fast spegelvänd.

Häromdagen behövde jag en bild på det här tecknet i hyfsad upplösning. Mina googlingar misslyckades, eftersom jag inte visste vad det heter. Men AI fattade galoppen och hjälpte mig med namnet. Wikipedia gav mer kött på benen och tecknet visade sig ha gamla anor – låt mig presentera symbolen pilcrow.

Närbild av vit staty i grekisk stil: en man och en kvinna som tittar kärleksfullt på varandra.I antikens Grekland drog man ett horisontellt streck i marginalen för att markera ett avbrott eller en ny tankegång i texten. Ordet som användes för detta var παράγραφος – parágraphos. Det betyder just ”skrivet på sidan eller marginalen”.

Med tiden började man istället använda en bokstav för att markera brytningen. Det latinska ordet caput (huvud) gjorde C till symbol för nytt avsnitt/kapitel. En estetiskt lagd skribent kom på idén att dekorera det med två vertikala streck och fylla ringen, och voilà – symbolen ”det bakvända P:et” var född!

I engelsk 1400-talstext används tecknet och benämns pylcrafte. Sedan dess har det engelska ordet utvecklats vidare till pilcrow, och symbolen har flyttat in i den digitala världen. Men betydelsen är densamma som grekernas: en styckebrytning. Och stycke på engelska heter ju dessutom paragraph.

Ett tryck på pilcrow visar dolda tecken

I Word hittar du tecknet pilcrow på en knapp överst på Start-fliken. Den är ganska diskret, men när du aktiverar den händer det saker i din text. Då syns tecken ”bakom kulisserna”, både prickar (för mellanslag) och pilcrow-tecken.

en skärmdump med text. I slutet av många rader finns tecknet som beskrivs i texten. En röd ram visar var på menyn man aktiverar visningen.

Pilcrow-tecknen ger dig information som annars är osynlig. De visar var du har tryckt ner Enter-tangenten, var du har gjort styckebrytningar.

I brödtext syns en styckebrytning som ett vertikalt avstånd mellan två stycken, eller genom att ett indrag på första raden (som i böcker). Efter rubriker finns det ibland ett avstånd till brödtexten, ibland inte. Men oavsett texttyp kan det se rätt ut utan att vara det. Just därför kan du ha nytta av de dolda tecknen.

Felsök i ”ordsoppa”

Jag gissar att du varit med om att texten plötsligt ”löper amok” och att textdelar du inte ”rört” plötsligt byter format. Ofta beror det just på felaktiga styckebrytningar.

Titta noga på raderna som de röda pilarna pekar på:

skärmdump med text. Två röda pilar pekar ut två rader som avslutas med olika tecken.

Den övre pilen pekar på en korrekt styckebrytning; där finns pilcrow. Vid den nedre pilen finns istället en vinklad pil. Den visar att någon (du) hållit nere Shift-tangenten och samtidigt tryckt Enter. Rubriken ser rätt ut, men den lilla vinkelpilen äventyrar ordningen i din text.

I den här filmen så får du mer kött på benen (5 minuter):

Tänk på de gamla grekerna

Som du förstår rekommenderar jag dig hålla bra koll på stycken i din text. Det förenklar för läsaren (visuella stycken), men minskar också risken för ordsoppa.

  • Låt din läsare få hjälp av luft i texten, men håll fingrarna i styr.
  • När något oväntat händer, backa ett steg och visa dolda tecken.
  • Byt ”vinkelpilar” mot riktiga styckebrytningar och gör om formateringen.

symboler för knappar med text intill: Shift + Enter skapar radbrytning. Enter skapar styckebrytning.

Mer kunskap i din inbox?

Ungefär en gång i månaden skickar jag ut ett nyhetsbrev. Det innehåller också tips för skrivande och smarta kontorsverktyg, och ibland några glimtar från aktuella uppdrag.

Nyhetsbrevet är förstås också en säker källa för att få veta när det är dags för nästa öppna Word-workshop.

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera