ett svart kommatecken.

Ja, faktum är att antalet kommatecken ger ledtrådar om en skribents ålder. Ju fler kommatecken, desto äldre är förmodligen skribenten. Numera har du större makt och ansvar för att själv besluta var denna lilla krumelur gör nytta.

Reglerna är alltså betydligt mer uppluckrade numera än under min skoltid. Det måste jag ta hänsyn till när jag skriver, men framför allt när jag bearbetar andras texter.

Jag får alltså överväga noga om jag ska lägga till ett kommatecken. En vanlig insats är istället att jag ersätter kommatecken med punkt. I vissa texter finns många, mycket långa meningar som med fördel kan stå som separata meningar. Men den kanske allra viktigaste insatsen är att flytta kommatecken som försvårar eller förvanskar syftningen.

Kommatering ska underlätta läsningen.

Just så inleds avsnittet om kommatering i senaste upplagan av Svenska skrivregler*. Därefter följer er denna inledning kommer ett antal tips, snarare än regler.

Här sammanfattar jag några av dem:

Kommatecken skiljer åt i uppräkningar

Denna användning är nog ganska automatisk för de flesta:

Jag åkte till Loire-dalen för att besöka slott, herrgårdar, vingårdar och vackra gårdshotell.

Kommatecken skiljer de ”saker” som räknas upp, men framför den sista kommer endast ordet och.

Om din mening innehåller flera uppräkningar kan du behöva använda även ordet samt. Då använder då ordet och inom varje grupp av ”saker” och ordet samt för att skilja uppräkningarna åt. Så här till exempel:

Jag åkte till Loire-dalen för att besöka gamla slott, herrgårdar och vingårdar samt för att vandra, läsa och skriva på min nya bok.

Kommatecken skiljer olika satser

Något som underlättar kommateringen är att ha lite koll på huvudsatser och bisatser. En huvudsats kan stå för sig själv, medan en bisats är underordnad en annan sats. Den behöver sällskap.

Satsradning innebär att skapa en mening av två eller flera huvudsatser. Dessa skulle grammatiskt kunna stå var för sig som enskilda meningar:

Jag åkte till Loire-dalen, jag ville besöka vingårdar och slott.

När en mening har en inledande bisats är det vanligt att man skiljer satserna åt med kommatecken:

Eftersom jag ville besöka vingårdar, åkte jag till Loire-dalen.

Kommatecknet är ett verktyg för att förtydliga, men i så här korta meningar vågar jag numera avstå. Jag tycker det är lika tydligt utan:

Eftersom jag ville besöka vingårdar åkte jag till Loire-dalen.

Ju längre en mening är, desto mer sannolikt är det att kommatecken gör nytta. Det visar var du kan ta paus om du behöver.

vit skylt med svart symbol: träd och bänk. Pekar åt vänster.

Längre meningar innehåller ofta bindeord som men och och. En bra plats för kommatecknet är då precis före det ordet.

Jämför dessa två meningar:

A. Jag ringde polisen men om det hade funnits ordningsvakter på plats hade de kunnat ingripa direkt.

B. Jag ringde polisen, men om det hade funnits ordningsvakter på plats hade de kunnat ingripa direkt.

Här känns det behagligt att få tips om en paus innan den långa om-satsen, vilket man också får i mening B.

Vissa ord kan fungera som signal om kommatecken. Det gäller till exempel i relativsatser som inleds med något av följande ord:

  • som
  • vilken, vilket, vilka (relativa pronomen)
  • vars, vad, där, dit, när, då (adverb)

Före sådana ord är det ofta lämpligt med ett kommatecken:

Jag ringde polisen, som frågade vad som hänt.

Jag har äntligen bokat resan till Loire-dalen, vilket visade sig vara i elfte timmen.

Inskott måste ha två kommatecken

I vissa meningar krävs kommatecken för att inte alldeles gå vilse. Ett exempel på det är meningar med parentetiskt inskott.

I följande mening är den svarta texten ett inskott som berättar mer om meningens ”huvudperson”:

Enligt Anna Persson som vi träffade nyligen och som dagligen pendlar mellan Vaggeryd och Alvesta är nio av tio tågavgångar inställda och ersatta med buss.

Meningen är ganska komplex, men kommatecken runt inskottet gör stor skillnad:

Enligt Anna Persson, som vi träffade nyligen och som dagligen pendlar mellan Vaggeryd och Alvesta, är nio av tio tågavgångar inställda och ersatta med buss.

En minnesregel: Vid ett inskott behövs två kommatecken. Testa att de hamnar rätt genom att läsa meningen och hoppa över det som står mellan kommatecknen. Om de hamnat rätt ska den fortfarande fungera grammatiskt. Detta förklarar benämningen – ett parentetiskt inskott skulle i själva verket kunna stå inom parentes.

Fokusera på helheten

Det kan verka luddigt att det saknas fasta regler, men jag tycker fördelarna överväger. Istället för att lägga fokus på att minnas teoretiska regler, som plötsligt kan bli omoderna, kan du lägga kraften på att kolla och kontrolläsa din text.

Mer kunskap i din inbox?

Sådant här skriver jag om i mina nyhetsbrev, som jag skickar ut ungefär en gång i månaden. Där delar jag med mig om tips för skrivande och smarta kontorsverktyg, och ibland också med några glimtar från uppdrag jag jobbar med.

Välkommen som prenumerant!

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera