två unga kvinnor sedda i profil, vända mot varandra. De ser inte riktigt verkliga ut och från deras huvuden går sladdar och ljusstrålar.

AI är på allas läppar och på mängder av webbinariers och konferensers agenda. Kan Chat GPT ta över mitt jobb som skribent och språkkonsult? Naturligtvis har jag testat, och jag fick uppleva dubbla känslor: jag blev imponerad men trygg.  

Den prompt (instruktion) jag gav Chat GPT var ”Skriv texten enklare och kortare”. Därefter limmade jag in en hel rapportsammanfattning, som jag själv just hade granskat och bearbetat.

Följande meningar kommer från originalet (Före) och från Chat GPT:s svar (Efter):

Före:
Juridiken behöver göra anpassningar för att motsvara hälso- och sjukvårdens behov och förutsättningar för att använda KDM.

Efter:
Juridiken behöver anpassas för att möta hälso- och sjukvårdens behov av att använda KDM.

AI jobbar genast bort substantiveringen ”göra anpassningar”. Den insatsen förenklar, dessutom förkortar AI resten av meningen genom att nöja sig med att berätta om ”behov” och skippa ”förutsättningar”.

En rejält lång och komplex mening hanteras så här:

Före:
Fördelarna med KDM är trots ovannämnda utmaningar flera och KDM är idag ett permanent arbetssätt som bidrar till resursbesparingar, flexibilitet och skapar möjligheter att stödja utvecklingen av personcentrerad vård.

Efter:
Trots utmaningarna ger KDM flera fördelar och är en permanent arbetsmetod som sparar resurser, ger flexibilitet och stödjer utvecklingen av personcentrerad vård.

AI fortsätter att jobba bort substantiveringar och tar bort den krångliga, inskjutna satsen i meningens början. Det blir rejält mycket enklare och kortare, även om innehållet knappt gallras. Dock finns det väl knappast någon anledning att tro att ordet ”arbetsmetod” skulle vara ett bättre alternativ än ”arbetssätt”. Det är till och med en bokstav längre!

På meningsnivå går det alltså fort och lätt att få ett nytt förslag. Men den som äger texten behöver förstås granska och överväga förslaget, särskilt vad gallringen av innehåll innebär för budskapet.

Men – och det är ett stort MEN. En av mina spontana tankar kring textens helhet var att den såg ut att kunna bli både kortare och tydligare genom att struktureras om. Jag såg också att det fanns möjlighet att ge texten luft och förtydliga innehållet med fler och tydligare underrubriker. På den nivån har AI som väntat inte gjort någonting. Men det gjorde jag.

Nedan ser du en mycket översiktlig bild av skillnaden mellan originalet, AI:s förslag och min bearbetning. Om du vill läsa de olika varianterna kan du ladda ner jämförelsen som PDF.

3 A4-blad med rubrikerna Original (mest text), AI (minst text) och Uttryckeriet.

Min text tar mindre utrymme än originalet, men något mer än AI:s förslag. Å andra sidan tas en del av detta utrymme upp av underrubriker och den luft som omger dem.

Två av mina underrubriker baserar sig på rapportens uppdelning av ansvar för olika förslag inför framtiden. Förutom luften gör rubrikerna det därmed lättare att navigera, de blir en mini-mini-sammanfattning av rapportens innehåll genom att visa att den innehåller just en nulägesanalys och förslag till olika parter.

Jag kunde alltså se att omstrukturering var ett sätt att förkorta texten, något som AI inte kunde ana.

En flitig kollega som inte bör få ta ansvaret

Så – vad är min slutsats! Jo, AI kan vara ett superverktyg för att förenkla texten på meningsnivå. Jag kommer absolut att tipsa mina kunder om det framöver.

Men – jag kommer envist att hålla fast vid vikten av att först få ordning på den övre nivån. Något som jag alltid betonar, med eller utan AI. Oavsett om du skriver själv eller bearbetar någon annans text är det så lätt att alltför tidigt snöa in på detaljer, som ordval och bästa plats för kommatecknen. Då tappar du fokus på om helheten fungerar – på struktur och sammanhang.

Om du känner till LIX, Läsbarhetsindex, så har det en liknande funktion. Du får blixtsnabbt svar på om din text har långa ord och/eller långa meningar, men det säger inte allt. Här kan du prova LIX.

Summa summarum: Se Chat GPT som en kollega som kan ha nya infallsvinklar och idéer – men var en mycket kontrollerande chef. Läs och begrunda noggrant, med alla de perspektiv du har tillgång till, och lämna inte ifrån dig jobbet för tidigt!

Mer kunskap i din inbox?

Sådant här skriver jag om i mina nyhetsbrev, som jag skickar ut ungefär en gång i månaden. Där delar jag med mig om tips för skrivande och smarta kontorsverktyg, och ibland också med några glimtar från uppdrag jag jobbar med.

Välkommen som prenumerant!

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera