blå symbol för Word intill en glödlampa.

Blir du störd av att inte kunna skriva en siffra i styckets början, utan att Word tolkar det som början på en lista? Du kan styra upp det tillfälligt eller mer varaktigt.

Läget jag syftar på är när du bara vill numrera något, utan att skapa en lista, och framför allt inte en lista med indrag.

Skärmklipp - skriver 1 - punkt - mellanslag och då bildas en numrerad lista.

Om du nu inte vill ha någon lista, så bör jag klicka på den lilla blixtsymbolen till vänster om ettan, direkt när den visas.

Skärmklipp - visar alternativen för att ångra den automatiska listan.

Då får du alltså tre alternativ:

Ångra automatisk numrering. Då skapas inte någon lista, just här och nu. Samma sak går att åstadkomma genom att trycka på ångra-pilen i Word. Ettan hoppar tillbaka till vänster och du kan skriva text utan att det skapas en tvåa nästa gång du trycker Enter.

Sluta skapa numrerade listor automatiskt. Med detta val ställer du om ditt Word så att detta inte händer nästa gång du skriver en etta-punkt-mellanslag, varken i detta dokument eller i något annat dokument. Om det är en punktlista så är det den automatiska punktlistan du avaktiverar.

Ange autoformatalternativ. Detta val tar dig till Avancerade inställningar. Samma läge når du via fliken Arkiv > Alternativ > Språkkontroll:

Du kan avaktivera automatiken för listor genom att ta bort kryss i kryssrutorna. Här finns också möjligheten att styra många andra autokorrigeringar.

Kan du Word på riktigt?

Detta är ett exempel på en funktion i Word som tyvärr är okänd för ganska många Word-användare.

Jag håller ofta föreläsningar, workshoppar eller coachar grupper och enskilda på just det som de upplever svårt och som de har nytta av att kunna. Det går utmärkt att göra även på distans!

I mina kurser på Moderskeppet hittar du fler smarta Word-funktioner.

Två rutor: på den ena står det Jobba smart i Word, på den andra Skapa tillgänglig PDF i Word.

 

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera