en ipad, en laptop och en smartphone som alla visar samma skärmbild med texten Bli medlem.

Jag har gjort fem kurser för Moderskeppet, Sveriges största sajt om digital kreativitet. Mina kurser lär dig jobba smart i vardagsverktygen och få digital tillgänglighet som bonus.

Det är verkligen en ynnest att få vara en del av besättningen på Moderskeppet. Där finns hundratals kurser att botanisera bland, inom grafisk design, foto och film, men också om sociala medier, digitala verktyg och Microsoft 365.

Gemensamt för alla kurser är att de förklarar hur och varför. De går ut på att du lär dig göra.

Följande kurser har jag gjort:

Acrobat Pro från början

Adobe Acrobat Pro är din bästa kollega  för att redigera, exportera, kombinera, kommentera och anpassa PDF-filer på en rad olika sätt. Fokus ligger på de vanliga kontorsdokumenten: pm, projektbeskrivningar, rapporter, avtal, offerter och liknande. Kunskaperna du får i kursen hjälper dig att spara tid, samarbeta smidigt och underlätta för din läsare. Jag vågar lova att du kommer tjäna in tiden du satsar redan första veckan!

Jobba smart i Word

Kursen är till för dig som använder Word mycket, men som känner på dig att det finns mer att lära. Steg för steg lär du dig att använda och ändra formatmallar, göra sidhuvud och innehållsförteckning med önskad numrering och att infoga bilder på rätt sätt. Poängen är att göra rätt från början, men i ett särskilt avsnitt lär du dig städa och ordna upp i ett dokument där du eller någon annan inte gjort rätt från början.

Tre kurser om tillgänglighet

Rätt från början är alltid bäst för att göra PDF-dokument tillgängliga, men ibland är det inte möjligt. Mina tre kurser tar dig till en färdig, tillgänglig PDF-fil från tre olika utgångslägen:

  • Skapa tillgänglig PDF med Word
  • Skapa tillgänglig PDF med InDesign
  • Tillgänglighet i befintlig PDF

Här hittar du alla mina kurser hos Moderskeppet. Se gärna ett provavsnitt!

Leende Ulrika, klädd i svart tröja, står och jobbar vid sin laptop, intill en grön växt.

logotyp - en raket och texten Moderskeppet