person som står invid en krukväxt i lägenhetsmiljö. Intill honom finns en soffa och på väggen hänger en tavla invid fönstret. Tecknad illustration.

Nyligen fick jag hjälpa till med ett filmmanus. Ordet kanske andas Hollywood, men här var det knappast fråga om lättsmält, efterlängtad underhållning.

Kunden var Vätterhem, Jönköpings kommunala bostadsbolag. Och syftet var att informera hyresgäster om flyttstädning.

Du som någon gång varit på en av mina klarspråkskurser vet att ett av mina viktigaste budskap är att tänka uppifrån och ner. Syfte och målgrupp måste nämligen komma först – de tankarna lägger grunden för alla andra beslut om innehåll, disposition, språknivå och formuleringar.

Här var ju syftet att få människor att både röja ur och städa lägenheten väl vid flytt. På förekommen anledning, nämligen att (andra) människor inte alltid gör det. Knappast ett efterlängtat budskap, alltså, och därmed svårare att nå ut med. Att välja film tycker jag var klokt. Den som inte städar som önskat är förmodligen inte den som påverkas av, eller ens läser, en ännu strängare och längre text än den som hittills skickats ut. Dessutom är målgruppen bred och bland hyresgästerna finns åtskilliga människor med annat förstaspråk än svenska.

En röst som hjälper, inte stjälper

När jag kom in i bilden var filmens innehåll planerad och det fanns ett utkast till manus. Vätterhem kände att de behövde hjälp med att förändra tonen i texten: att göra den vänligare, mer motiverande. Men utan att förlora syftet: att säga till på skarpen.

I min granskning läste jag först texten utifrån rollen som flyttande hyresgäst. Det fanns ett utmärkt ”du-tilltal” och en steg-för-steg-tanke. Jag skrev massor av kommentarer för att fånga mina första intryck. I nästa steg tog jag sedan kommentarerna en och en och spånade på möjliga lösningar.

Förslag på flera nivåer

I mitt förslag på manus fanns förslag både om innehållet, strukturen, tonen och ordvalet. Här är några exempel:

Tips om innehåll

Manuset utgick från att överblivna saker skulle kastas. Jag föreslog ett tillägg om återvinning och second hand. Vätterhem har en tydlig hållbarhetsprofil och här fanns allt att vinna på ”walk the talk”.

Skruva på rösten

Jag föreslog en inledning med en positiv ton: ”Hoppas du har trivts bra här och vill ge nästa hyresgäst en fin start”. Det skulle kunna göra det lättare att sedan förmedla det viktiga (och strängare) budskapet om ansvaret för städningen.

Fler uppmaningar

Texten innehöll en del passiva uttryck och tillrättavisningar. Det kan ibland ge en negativ och byråkratisk ton. Att använda uppmaningar ger ett enkelt språk. Dessutom tilltalas läsaren direkt och ansvaret blir därmed tydligare..

Jämför följande tre:

  • Utrymmet bakom spisen ska städas
  • Du ska städa bakom spisen.
  • Städa noga bakom spisen!

Utomstående ögon gör nytta

Så här beskriver beställaren, Elin Richardson på Vätterhem, uppdraget och min insats:

Vår stora utmaning var att under två minuter få med så mycket information som möjligt med fokus på tydlighet och pedagogik. Vi märkte snabbt att skriva manus skiljer sig mycket från vanlig traditionell text.

Vi valde att ta hjälp av Ulrika får att göra språket mer direkt och talspråkigt. Tack vare att hon inte jobbat med texten från början kunde hon också ge förslag på bra tillägg som vi inte tänkt på.

Som så ofta var alltså mina utomstående ögon en stor tillgång för kunden.

När jag ser den färdiga filmen gläds jag alldeles extra åt att en hel del har gallrats bort från mitt förslag. Genom att bilden nu kompletterar har en hel del småord och förtydliganden i mitt förslag helt enkelt blivit överflödiga.

Se filmen och känn efter om vi lyckats!

Säger då en bild mer än tusen ord?

Ja, framför allt säger ju bilden något ytterligare! Bild och text är inte konkurrenter utan kollegor. Då måste man ju jobba med båda. Tack Vätterhem för att ni hade den insikten!

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev, som jag skickar ut ungefär en gång varje månad. Varmt välkommen att prenumerera för att följa mina tankar, uppdrag och tips om skrivande och kommunikation.

Här prenumererar du

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera