rosa träd och text under: Adlignum, partner för ansvarsfull utveckling. Logotyp

Adlignum behövde hjälp att förnya och utveckla sina webbtexter. Hon berättade för mig och jag ställde frågor och formulerade.

Jenny Jakobsson, vd och ägare på Adlignum, ville arbeta vidare med texterna på företagets webbplats. Jenny beskrev verksamhetens kärna och vad företaget står för. Med denna kunskap bearbetade jag sedan texterna både på struktur-, menings- och ordnivå.

I den här typen av samarbete har jag viss nytta av min egen bakgrund inom miljö och hållbarhet. Utifrån mina förslag kunde Jenny sedan göra de slutgiltiga texterna och publicera dem på webbplatsen.

Så här beskriver Jenny vårt samarbete:

– Jag uppskattar Ulrikas unika förmåga att förstå vad jag menar och göra det begripligt för andra. En sån lättnad!
Jag rekommenderar ofta Uttryckeriet!

Adlignum har fokus på hållbarhet och hjälper andra företag att hitta sin fulla kapacitet och använda sina resurser optimalt. Drivkraften är glädjen att bidra till en hållbar förändring som leder till smartare, effektivare, attraktivare och mer konkurrenskraftiga företag och organisationer.

Läs mer om Adlignums tjänster.