ett paket med snöre och rosett intill texten packetering (felstavat) och en liten notering Korrläs. Teckning.

Våren 2021 fick jag möjlighet att hålla ett seminarium vid en digital frukost med föreningen Sveriges kommunikatörer. Ämnet var att skriva nyhetsbrev, och tänket stämmer väl med det tänk jag rekommenderar för alla texter.

En nivå i taget, utifrån syfte och mottagare, alltså!

Så här illustrerade Eva Bergengren, också skribent och språkkonsult, det hela:

- stort kuvert intill ett brev med ordet nyhet i stora versaler - ett flöde med pilar mellan orden Varför/till vem, hur ofta/när, vad, hur - en triangel med texten texttriangel, in i den pekar röda pilar med orden Frekvens och Ämnesrad - ett ritat paket med snöre intill texten paketering, stavat med ck samt ordet korrläs - en pratbubbla med texten Välja röst, intill finns några musikaliska noter samt ordet Tonalitet - ett huvud i profil intill texten bakhuvudmarknadsföring - ordet statistik och ett procenttecken och ett diagram Allt är ritat och i olika färger: svart, lila, turkos och lite rött

Du kan se seminariet Att skriva nyhetsbrev via Sveriges kommunikatörers Youtube-kanal.

 

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera