Nätverksstart: Hållbar kommunikation

lila grafik med tre personer och texten hållbar kommunikation

Hållbar kommunikation handlar om att kommu­nicera hållbarhetsarbete – att utforma budskap och välja kanaler. Men inte bara det – det ska helst ske på ett hållbart sätt.

Nätverket anordnas av CSR Småland och jag får nöjet att leda det. Det ser jag verkligen fram emot!

turkos tecken för oändlighet, texten CSR Småland

CSR Småland är en sektoröverskridande mötesplats för att skapa engagemang för hållbar verksamhetsutveckling, nya affärsidéer och en attraktiv region. 

Uttryckeriet är medlem i sällskap med en rad andra företag, ideella organisationer, akademi och offentliga aktörer. Läs mer om CSR Småland.

Förhoppningen är att nätverket Hållbar kommunikation, precis som CSR Småland, ska vara en källa till kunskap och ett bollplank för utveckling och inspiration.

Ämnet kommunikation är stort och brett. Ofta tänker man på extern kommunikation, men även internt är kommunikation en nyckelfaktor – inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor.

Träffarnas innehåll kommer att formas utifrån deltagarnas roller, intressen och önskemål. Följande är några uppslag och idéer:

Hållbara budskap
Att lyfta fram och integrera hållbarhetsarbetet i företagets kommunikation. Vad kan väcka intresse och vad vill du förmedla? Vad får du/får du inte säga? Hur bemöter du kritik?

Hållbart språk och form
Att utforma budskap för olika målgrupper, förklara komplexa saker enklare och skapa tillgänglighet – att kommunicera så bra som möjligt för så många som möjligt, helt enkelt.

Hållbar kommunikatör
Kommunikation kan kosta hur mycket tid och pengar som helst – det går alltid att göra mer. Du behöver våga prova nytt, och måste alltid prioritera och välja bort. Hållbarhet handlar om att göra det som ger bäst effekt för den tid och de pengar du kan avsätta över tid.

För vem?

Nätverket riktar sig till dig som kommunicerar hållbarhet till vardags: i en större organisation, som egenföretagare eller något däremellan. En bredd på kompetenser och erfarenheter blir en tillgång för nätverket. Högsta antalet deltagare är 15.

Tid och plats

Första tillfället är onsdagen den 10 februari kl. 08:30–11.30. 

Vi hoppas kunna ses fysiskt i Jönköping, men hittar digitala lösningar om det inte är läge för det. 

Kaffe och fralla finns framdukat från kl. 08:15 och vi avslutar träffen 11:30. Om flera vill och har möjlighet kan vi följas åt för lunch efteråt.

Preliminära datum för kommande träffar är 14 april, 15 september och 10 november. 

Kostnad

Deltagaravgiften är 3 900 kronor för medlemmar i CSR Småland och 5 900 för övriga.
Avgiften faktureras utan moms.

Välkommen med din anmälan senast den 29 januari till info@csrsmaland.se

Mer information: Välkommen att kontakta mig direkt om du har frågor:
Ulrika Gotthardsson, 070-396 84 66, ulrika@uttryckeriet.se 

Inbjudan som PDF

Nätverket Hållbar kommunikation_inbjudan_2021 (324 KB)