tecknade människor tillsammans i värnamo-miljö

I december hade jag nöjet att besöka Värnamo kommun och hålla en skriv- och klarspråkskurs i två delar. Bland tiotalet deltagare fanns kommunikatörer från flera förvaltningar och från kommunens kontaktcenter. Efter några veckor följde vi upp kursen med personlig coachning.

Anita Johansson, kommunikationschef i Värnamo kommun, har en klar bild av effekterna av klarspråk. Steg för steg driver hon nu en förflyttning för att sprida kunskap och inspirera alla medarbetare:

– Genom att bjuda in personer från många delar av organisationen bygger vi gemensam kunskap och skapar ett konstruktivt samtal om vårt språk. Jag är övertygad om att det underlättar det fortsatta samarbetet, säger Anita.

Under kursen visade jag textexempel från kommunens egen webbplats. Utifrån den teori och de klarspråksverktyg jag presenterade diskuterade vi hur exempeltexterna skulle kunna förbättras. Ett genomgående tema är att mängderna behöver minskas: 

– Vi har en bred målgrupp med olika behov och det gör att man gärna tar med information ”för säkerhets skull”. Vi behöver hela tiden ha en diskussion med de sakkunniga om vad som är lagom nivå. Som kommunikatörer kan vi stödja andra med att strukturera och förtydliga.

Personlig återkoppling och repetition
Några veckor efter kursen fick deltagarna skicka in egna texter för att få personlig återkoppling, både skriftligt och muntligt. Det blev konstruktiva och trevliga samtal där jag träffade en eller två personer i taget. Alla visade stort engagemang och det märktes att de utvecklat sin förmåga att granska texten på olika nivåer.

En grund för fortsättningen
Efter coachningen frågade jag några av kursdeltagarna om hur de upplevt kursen och fick följande svar: 

Camilla: Jag kan använda precis allt som jag fått lära mig under utbildningen i mitt dagliga arbete. Upplägget är ”hands on” och lätt att förstå. Det är som att ställas inför oraklet i Delfi eller titta in i sanningens spegel, på ett trevligt sätt. 

——————————————

Hanna: Tack för mycket bra feedback! Jag ser fram emot att arbeta vidare för mindre fackspråk och mer klarspråk. 
——————————————

Anita hoppas nu att deltagarna ska fungera som ambassadörer och sprida kunskap och inspiration vidare i sin vardag. Under våren startar hon upp ett internt klarspråkcafé – ett slags drop-in-tillfällen för samtliga medarbetare för att diskutera och förbättra texter:

– Klarspråk är otroligt viktigt eftersom det ökar tillgängligheten och gör kommunens kommunikation effektivare. Jag upplever att kursen gett oss en vana att diskutera text och en mycket god grund att bygga vidare på.

Vill du få mitt nyhetsbrev?

Ungefär en gång i månaden skickar jag ett nyhetsbrev med tips om skrivande och lite inblick i de uppdrag jag jobbar med. 

Välkommen som prenumerant!

Vill du läsa mer om text? 

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Det kan trilla ner även i din mejlbox någon gång i månaden om du vill.

Välkommen att prenumerera