Skriver dagens unga sämre?

logotyp symbol och text Jönköping University

Redan de gamla grekerna sägs ha beklagat sig över ungdomars sätt att skriva. Det gör vi inte i Studieverkstaden. Istället ger vi studenterna ledtrådar och verktyg för skrivandet, som är en viktig del av lärandet. Språk är dessutom en viktig kompetens i arbetslivet!

Så här i skolavslutningstider ser jag tillbaka på ett år som skrivcoach på Jönköping University. Där möter jag varje vecka studenter som får aha-upplevelser när de äntligen får veta hur de ska utveckla sitt språk.

Studieverkstaden är en frivillig service till studenterna, men många har blivit tipsade av sina lärare. Studenten skickar in några sidor av sin text för att få feedback. Jag rättar inte texten, men markerar och skriver förklarande kommentarer i Word. Ibland ger jag förslag på alternativa lösningar på exempelvis meningsbyggnad. Sedan ses vi och diskuterar förslag och kommentarer under en timmes tid.

Vid första besöket i Studieverkstaden brukar jag visa texttriangeln:

Triangeln visar hur man kan se texten i flera skikt, och kan vara en god hjälp för att verkligen fokusera på en sak i taget. Det är viktigt inte minst i akademiskt skrivande, där man har ett komplext innehåll att hantera.

Skrivande kräver lärande
Det vi diskuterar mest då vi ses är faktiskt varken stavning eller grammatik. Snarare är det struktur, sammanhang, flyt och tydlighet. Skribenten behöver hjälpa läsaren att tolka resultaten och följa resonemangen. Särskilt viktigt är det i diskussionen, där skribenten ska knyta ihop sina egna rön med bakgrunden, diskutera och dra slutsatser. Det är ju där ny kunskap växer fram. Om innehållet är för hoppigt och osammanhängande är det lätt att tappa både förtroendet och intresset.

Många är rädda för att formulera om information de hittat i litteraturen. Det kan vara en signal om att de inte förstått det fullt ut, vilket i sig gör det svårt att diskutera och knyta ihop. För att kunna förmedla behöver man själv ha förstått innehållet – skrivandet är alltså ett lärande.

Verktyg ger motivation
Att coacha studenter är mycket tacksamt och roligt. Många vet om att de har svårigheter, men har saknat ledtrådar till vad som brister och hur de kan göra istället. Kanske har de fått denna uppmaning:

Handskriven text: se över språket

Andra upplever sig vara bra skribenter men går vilse i sina egna meningar när de försöker uttrycka sig onödigt formellt och akademiskt.

Jag önskar att alla fick denna typ av återkoppling på sitt skrivande. När man får verktyg istället för röda bockar föds intresse och motivation. Relativt få av dessa studenter tänker sig en akademisk karriär, men alla kommer ut i ett arbetsliv.

Men har språket försämrats?
Jag väljer att inte besvara den frågan. Förändras gör det hela tiden, det är därför man lätt tolkar det som att yngre säger fel och kan sämre. Däremot finns två mycket viktiga skillnader på vår vardag jämfört med hur det såg ut några årtionden tillbaka:

  • Vi skriver oftare än vi ringer.
  • Det finns varken korrekturläsare eller sekreterare.

Just detta ställer krav på att alla faktiskt behöver kunna uttrycka sig skriftligt – eller som min skånska kollega en gång sa:

“Alla måste kunna trycka ut sig …”

Känner du igen dig?
Jag coachar inte bara studenter. Under våren har jag till exempel coachat många socialsekreterare. Efter ett inledande seminarium har vi haft workshoppar och jobbat med deras egna texter. På så sätt har de vant sig både vid att granska text och hitta förbättringsområden tillsammans. 

Vill du prenumerera?

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Välkommen att prenumerera och ta del av reflektioner, kunskap, tips och tricks som har med språk och skrivande att göra.