Öppnar eller sluter du dialogen?

Så här inleder Jönköpings-Postens ledarskribent några dagar efter de fruktansvärda terrordåden i Nya Zeeland och i Holland.

Mycket tänkvärt – han refererar till hur Säkerhetspolisen efter dåden har lyft fram vikten av att tolka ord rätt och vilka konsekvenser misstolkningar kan ge.

Oavsett syfte och politisk övertygelse behöver vi motverka “inflation på överord” såsom att likna dagens skeenden och personer med sådant vi själva bara ser i backspegeln, såsom ”1930-talets Tyskland”.

Här kan du läsa hela ledarspalten.

Även på en mer vardaglig nivå har språk- och ordval betydelse. Den här insändaren dök upp häromveckan:

Insändarskribenten reagerade alltså mot rubriksättningen att ”Äldre skickas på kollo”, eftersom det signalerade att de äldre själva inte hade någon valmöjlighet.

Det kan tyckas vara en detalj. Men det var glädjande att se på vilket allvar tidningen tog emot och bemötte denna synpunkt. De ändrade rubriken på webben, och beklagade som synes att de inte kunde ändra i papperstidningen!

Båda dessa exempel visar att tonalitet och språknivå har betydelse, och att människor reagerar. Och även om det inte handlar varken om terrorism eller om kränkningar, så kan rätt valda ord åstadkomma stor effekt.

Aktiva verb och direkt tilltal är ofta viktiga ingredienser, men det krävs ibland något mer för att skapa rätt tonalitet. Riktigt små detaljer, enstaka ord, kan göra susen, inte minst i en situation där man är beroende av att någon annan bidrar med något…

Jämför till exempel tydlighet och tonalitet i följande tre formuleringar, där det verkligen är viktigt för avsändaren att datumet hålls:

  • Jag skulle vara tacksam om du ville svara senast den 24 mars.
  • Jag behöver ditt svar senast den 24 mars.
  • Du måste skicka in ditt svar senast den 24 mars.

Vill du prenumerera?

Den här texten kommer från ett av mina nyhetsbrev. Välkommen att prenumerera och ta del av reflektioner, kunskap, tips och tricks som har med språk och skrivande att göra.