DIGGa tillgänglighet

Just nu filar DIGG, en av våra nyaste myndigheter, på föreskrifterna för tillgänglig webb. DIGG är Myndigheten för digital förvaltning och ska beskriva de krav som gäller för att följa den pinfärska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2018:1937).

Tillgänglighet innebär att alla människor ska kunna använda information och tjänster på webben, oberoende av till exempel funktionsnedsättning. Istället för att utgå från en “genomsnittlig användare” tar man hänsyn till den breda variation som finns bland användarna.

Som de flesta lagar är den nya lagen väldigt övergripande. Dess uppgift är att genomföra EU:s webbtillgänglighetsdirektiv i svensk lagstiftning. Detaljerna kommer i de föreskrifter som DIGG nu arbetar med och som förhoppningsvis blir klara under våren.

Webbriktlinjerna blir grunden

Sedan tidigare finns 136 webbriktlinjer för tillgänglighet, som berör både teknik, funktion, design och text. Dessa bygger på samma europeiska standard som EU-direktivet. Myndigheten DIGG anger själva att webbriktlinjerna lägger grunden för kraven, men att fler krav kan tillkomma. Tre exempel på riktlinjer är dessa:

  • Skriv beskrivande rubriker och etiketter
  • Erbjud användarna olika sätt att navigera
  • Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Du hittar samtliga riktlinjer på sidan Webbriktlinjer.se. Där kan du också se olika kravnivåer, se exempel på lösningar samt lära dig mer om tillgänglighet i allmänhet.

Tillgänglighetsarbetet blir transparent

Det onödigt långa ordet tillgänglighetsredogörelse är ett nytt begrepp. Det innebär ett krav att på webbplatsen förklara de delar av webbinnehållet som inte är tillgängliga och varför de inte är det. Det ska också finnas en tydlig väg för användarna att meddela brister hos webbplatsen när det gäller tillgänglighet.

Lagen gäller inte bara offentliga webbplatser

Kraven ställs i grunden på offentliga webbplatser, men omfattar även privata aktörer som är helt eller delvis finansierade genom offentliga pengar. Det innebär att exempelvis ett privat hemtjänstföretag ska uppfylla kraven.

En chans att nå hela dina målgrupper

I och med den nya lagen kommer förmodligen förväntningarna på alla webbplatser att öka. Att arbeta medvetet med tillgänglighet handlar i grunden om att nå så många som möjligt. Oavsett om du säljer något eller utför offentlig service är ju syftet med webbplatsen just det.

Läs mer om tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Vägledning för webbutveckling: Alla webbriktlinjer 
Film: möt användare med olika förutsättningar