Att förbättra text tillsammans

Nicole Erkensten jobbar som marknadskoordinator på Nässjö Näringsliv, en engagerad aktör både i expansiva Nässjö och i övriga regionen. En av hennes återkommande uppgifter är att kommunicera näringslivsnyheter till bolagets intressenter och till omgivningen, både lokalt, regionalt och nationellt. Nicole är erfaren som skribent, men kände att hon ville utvecklas vidare. Hon sökte helt enkelt ett bollplank.

“Jag har länge sökt efter någon som kan utveckla mig i mitt skrivande. Att gå en skrivkurs har aldrig varit aktuellt för mig. Efter kurser känner jag mig oftast stressad över hur jag ska få tid att implementera allt jag har lärt mig. 

När jag träffade Ulrika från Uttryckeriet kände jag direkt att vi klickade. Hon förstod precis vad det var som jag sökte efter – ett personligt bollplank som kan hjälpa mig framåt när jag fastnar.”

Vi började med en genomgång, i praktiken ett seminarium om klarspråk. På så sätt fick jag veta vad Nicole tycker är svårast och vad hon i första hand “tröttnar på i sina egna texter”. Vi fick på så sätt också ett gemensamt språk för att tala om text. Därefter har Nicole löpande skickat texter, som jag har gått igenom och kommenterat. Utifrån min feedback har hon funderat, slipat vidare och finjusterat innan publicering.

Detta har visat sig vara ett både roligt och bra sätt att jobba. Genom att vi jobbar med verkliga texter blir det relevant och tidseffektivt. Nicole är mycket engagerad och det är verkligen roligt att följa hennes utveckling!

Så här beskriver hon det själv, vilket gör mig så glad och värmer språkkonsulthjärtat!

“Att ha “en Ulrika” är oerhört värdefullt. Hon tar mina texter och lyfter dem till en ny nivå, och, ännu viktigare, hon utvecklar mig som skribent.”

Språkcoachning 2019?
Genom personlig språkcoachning hittar vi tillsammans de verktyg du kan använda för att göra ditt skrivande roligare och effektivare. Välkommen att höra av dig så hittar vi ett lämpligt upplägg!