Språklig europasemester

De senaste månaderna har jag besökt två andra länder: Tyskland och Kroatien. Två olika språk, således; tyska är välbekant sedan länge, men kroatiska var för mig helt obekant.

Vi börjar med tyskan. På denna skylt från lägenheten på Rügen är det ganska uppenbart att en tysktalande gjort den engelska översättningen. Meningsbyggnaden har följt med:

Jag tar ofta tyska språket som exempel på att man får mycket att hålla i huvudet när verbet ligger sent i meningen. De som själva läst tyska brukar känna igen beskrivningen.

Jag brukar visa detta exempel:

  1. Fullständig information om hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan får du genom att ringa oss.
  2. Du får fullständig information om hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan genom att ringa oss.
  3. Ring oss för att få mer information. 

Jämför mening 1 och 2: Ju senare i meningen det böjda verbet kommer, desto tyngre blir meningen. Den är vänstertung, eftersom man måste hålla mycket i huvudet i väntan på verbet.

Mening 3 visar att man i just det här fallet enkelt kan gallra bort massor av ord och göra meningen till en uppmaning. Då kommer det böjda verbet allra först! 

Kroatiska språkutmaningar

Inför resan till Kroatien slog det mig att det var länge sedan jag hörde ordet serbokroatiska. När jag var liten fanns tv-programmet Språka på (bland annat) serbokroatiska. Det var en störning i min tv-stund: jag förstod inget av innehållet och programmet sändes i pausen mellan barnprogrammen i TV1 och TV2. …

Nåväl, jag googlade fram att serbokroatiska mycket riktigt var Jugoslaviens officiella språk fram till 1992, men att man numera skiljer på kroatiska, serbiska, bosniska och montenegrinska för de slaviska språken i detta språkområde.

Bara i undantagsfall gick det att gissa någon betydelse på kroatiska meningar:

Tack så mycket heter till exempel Puno vam hvala 

Men i namnet på vårt hotell (rekommenderas för övrigt!) fick vi mer ledtrådar. Apartmani var ju lättgissat i namnet på ett lägenhetshotell:

Ordet Putniks likhet med Sputnik väckte tillsammans med bilden tanken på resande. Och det visade sig stämma: putnik betydde just resande på kroatiska.