Månad: september 2018

Home/september 2018

Läs om orden som formade Sverige

I den här boken får man snart klart för sig att vår tidiga historia är ganska luddig och ofta har tolkats efter önskat syfte. Inte ens avundsjukan är unikt svensk…

Continue Reading

Språklig europasemester

De senaste månaderna har jag besökt två andra länder: Tyskland och Kroatien. Två olika språk, således; tyska är välbekant sedan länge, men kroatiska var för mig helt obekant.Vi börjar med tyskan. På denna skylt från lägenheten på Rügen är det ganska uppenbart att en tysktalande gjort den engelska översättningen. Meningsbyggnaden har följt med: Jag tar ofta tyska språket som exempel på att man får mycket att hålla i huvudet när verbet ligger sent i meningen. De som själva läst tyska brukar känna igen beskrivningen.Jag brukar visa detta exempel:Fullständig information om hur du ska gå tillväga för att göra din ansökan får du genom att...

Continue Reading