Språk och ordval som skapar förändring

Källa: Pixabay

Att språket förändras vet vi – men kan språk i sig skapa förändring? På årets Språkforum i april berördes höstens riksdagsval i flera av föredragen. I vår tid blir knappast språkfrågor valets vattendelare – möjligen kan diskussionen om svenskaundervisning och språkprov för nya svenskar komma upp. Men språk kan skapa förändring utan att vara på den politiska agendan. En av dagens höjdpunkter var språkvetaren och författaren Karin Milles som blandade allvar och humor i sin lysande föreläsning med rubriken Den allvarsamma ordleken.

Karin har disputerat och skrivit flera böcker om språk och jämställdhet. Under sin halvtimme på scen reflekterade hon över kraften i hur #metoo fått människor att uttrycka det som inte tidigare uttryckts. Berättelserna från yrkeslivet samlades under slagkraftiga, tänkvärda och mycket fyndiga hashtaggar: #tystiklassen (skolan), #vardeljus (kyrkan) #teknisktfel (teknikbranschen).

Karin belyste potentialen och uppfinningsrikedomen i teleskopord. Detta är ord med en väldigt konkret, nära betydelse, men som också kan beteckna något betydligt större. Ordetmanspredding betecknar till exempel personer (oftast män) som breder ut sig i kollektivtrafiken, men i en vidare betydelse står det för att män tar större plats i samhället. Andra exempel är mansplejning (att förklara något oavsett om motparten redan vet eller inte) och manolog (att ensam ta en stor del av talutrymmet).

Att skapa fyndiga ord som kan sägas med glimten i ögat är intressant. Det bidrar till att orden blir använda, hågkomna och omtyckta. Humorn är avväpnande och tar udden av den aggressivitet och känslan av att “ge igen” som ibland finns, inte minst i jämställdhetsdebatten.

Ett ord som kan förändra liv
Ordet slidkrans lanserades av RFSU för att krossa alla myter som skapats utifrån det ord som fanns, mödomshinna. Trots att läkarvetenskapen sedan länge vetat att det inte finns någon hinna, levde ordet och myterna kvar. Debatten blev livlig, men kring 2012 fick ordet ordentlig spridning i media och det används nu i läroböcker och informationsmaterial. Även om myter och missförstånd ännu inte har retts ut i alla generationer, så är det på gång. Vi behöver ibland hitta och medvetet lansera nya ord för att skapa förändring på riktigt.

Nyfiken på Språkforum?
Som nykomling i språkbranschen var det jättekul att på scen se personer som Olle Josephson, Siv Strömquist och Lennart Hellspong – samtliga författare vars namn jag sett på språkhandböckernas omslag. Andra punkter på programmet var författarsamtal med Agnes Lidbeck och Niklas Källner. Inom kort kommer inspelningar från stora delar av dagen läggas ut på webben – gilla Uttryckeriet på Facebook så får du en notifiering och länk när det sker.