Kunskap ger konstruktiva samtal om språk

Ulrika föreläserSenaste månaden har jag hållit många föreläsningar. Det är fantastiskt intressant att få växla mellan “språkliga mikrolandskap” hos helt olika grupper: it-konsulter, socionomer eller plan- och byggtjänstemännens. Tydligt är att språk engagerar och väcker känslor!

Diskussioner om särskrivning, “dåligt språk bland unga” eller om felaktig användning av de och dem engagerar många. Ofta är det just sådant som blir föremål för insändare och offentliga debatter.

En del debatter handlar om språkets förändring – en diskussion som finns i många länder. Ofta är tonläget upprört. Språkvårdare som intervjuas lyfter blicken och talar om hur språkanvändarna skapar språket och hur man i alla tider lånat ord och termer mellan språken!

"Engelska lånord är, hur många upprörda insändare man än läser, inget nytt fenomen i svenska språket."

Sara Lövestam i Grejen med substantiv och pronomen

Gemensamt för alla deltagare jag mött är ett stort positivt intresse och en stor nyfikenhet. Alla känner igen utmaningarna i att uttrycka sig tydligt och i att förstå en krånglig text. Det stora intresset gör mig glad, eftersom en av mina visioner med föreläsningar och seminarier är just att ge deltagarna verktyg att undersöka texter och att prata om språk på ett konstruktivt sätt. Denna verktygslåda är användbar både när man skriver själv och hjälper någon annan med återkoppling.