De små, små detaljerna…

Text där orden kvalitet och noggrann är felstavade.

Ibland är det mer noga än annars; att stava fel på både kvalitet och noggrann är nog inte så lyckat.

Det lär påverka många läsares förtroende för den verksamhet texten ska beskriva.
Tydliga texter har flera positiva effekter – mitt mantra brukar vara fokus, förståelse och förtroende. Om man vänder på steken och funderar över effekten av otydliga texter så påminns nog de flesta om känslor av frustration, stress och dumförklaring.

Alla har vi förmodligen någon gång använt e-tjänster för beställningar eller fått blanketter att fylla i, där det varit svårt eller omöjligt att veta vilken information som efterfrågas. Det handlar inte om att texterna är långa och tröttsamma att läsa, snarare är det ordval och perspektiv som spökar. Vid en kursanmälan nyligen möttes jag av denna ledtext:

bild på ledtext Anmälan till kurs/datum

Vilken information ville de egentligen ha? Skulle jag skriva i en kursbeteckning följt av ett kursdatum, eller ville de bara ha dagens datum i rutan?

Nästa exempel kommer från skolans värld. Skolans nya elever fick med sig en blankett hem för att fylla i uppgifter om hälsa, allergier och funktionsnedsättningar. Den högra kolumnen är fullt begriplig, men den vänstra blir ganska absurd…

blankett om elevhälsa

Som man frågar får man svar

Detta ger ju en del underhållning i vardagen, men är samtidigt lite oroväckande. Vi producerar text och dokument så lättvindigt att vi inte tänker till och läser igenom med målgruppens perspektiv. Detta gör mottagaren förvirrad och frustrerad och dessutom kanske uppgifterna som fylls i inte ens går att använda, eftersom man inte vet vad de står för.

Fler ögon ger fler perspektiv

I många yrken är skrivande en väsentlig del av jobbet, även om det är något helt annat än den yrkeskunskap som krävs för ens befattning. Skrivandet behöver man behärska parallellt för att kunna förmedla både sakkunskap och för att kommunicera kollegor emellan.

Ett viktigt syfte med mina seminarier och coachningstillfällen är att ge deltagarna konkreta verktyg och ett språk för att prata om text och skrivande. Det gör det möjligt för dem att samarbeta och få texterna lästa med andras ögon. De kan tillämpa det de lärt sig och utvecklas vidare i sitt vardagliga yrkesskrivande. Som språkkonsult kompletterar jag detta vardagliga samarbete med ytterligare granskning och feedback – dessutom ofta med begränsad ämneskunskap. Okunskapen blir en styrka, eftersom det då är lättare att fokusera på själva texten!