Väljer du bort var femte besökare?

En folksamling sett ovanifrån

Du kanske inte gör det medvetet. Men ungefär 20 % av befolkningen har någon form av funktions­nedsättning som kräver att webbens formgivare och avsändare tänker till. En tillgänglig webbplats gynnar många fler än dem; tillgänglighet är nödvändigt för en del, men värdefullt för alla.

För offentliga organisationer blir dagens rekommendationer om tillgänglighet snart tvingande. Men också från avsändarperspektiv är tillgänglighet värdefullt för alla – bättre tillgänglighet gör ju att fler kunder kan ta del av dina budskap!

Klarspråk och rätt design ger tillgänglighet
Tillgänglighet handlar mycket om rätt formgivning och webbdesign: lämpliga färgval, storlek och placering för knappar, logisk tab-ordning och att innehållet anpassas till olika skärm­storlekar. Men det är också språk: tydliga rubriker (med rätt formatering) som speglar innehållet, texter som hjälper dig vidare i en e-tjänst, beskrivande text för bilder och beskrivande sidtitlar. Det hänger ihop!

Du tjänar på att veta mer om tillgänglighet
De nya strängare kraven på offentliga webbplatser införs 2018 och gäller successivt från och med hösten 2019. Den som är webbansvarig i offentlig verksamhet får framöver ett ökat ansvar både för att förbättra tillgängligheten och för att regelbundet redovisa arbetet. Det kräver god kunskap!

webbriktlinjer.se kan du lära dig massor via både text och film. Den här engelska filmen nedan är en bra fyraminuters introduktion till tillgänglighet.

Simulera funktionsvariation med Funkify
I detta verktyg väljer du ett alter ego med funktionsnedsättning och kan testa din eller någon annan webbplats för exempelvis personer med nedsatt syn eller färgseende – eller för någon som sitter på en skakande buss.

Funkify är gratis och du laddar ned det som en plugin till webbläsaren Chrome. Sedan slår du av och på olika alter egon när du vill!

Så här ser en notis på Jönköping Universitys startsida ut för Dyslexia Dani:

 

Här hittar du Funkify.