Månad: november 2017

Home/november 2017

Väljer du bort var femte besökare?

Du kanske inte gör det medvetet. Men ungefär 20 % av befolkningen har någon form av funktions­nedsättning som kräver att webbens formgivare och avsändare tänker till. En tillgänglig webbplats gynnar många fler än dem; tillgänglighet är nödvändigt för en del, men värdefullt för alla. För offentliga organisationer blir dagens rekommendationer om tillgänglighet snart tvingande. Men också från avsändarperspektiv är tillgänglighet värdefullt för alla - bättre tillgänglighet gör ju att fler kunder kan ta del av dina budskap! Klarspråk och rätt design ger tillgänglighet Tillgänglighet handlar mycket om rätt formgivning och webbdesign: lämpliga färgval, storlek och placering för knappar, logisk tab-ordning och att innehållet anpassas...

Continue Reading