Språk är förbättringsarbete

“Klart språk gir resultater” är titeln på en översikt över ett antal klarspråksprojekt som genomförts i Norge.

Tio norska offentliga organisationer berättar om resultat och erfarenheter från sina klarspråkssatsningar. Bland dem finns både kommuner, statliga myndigheter och departement. Genom att mäta bland annat upplevd förståelse bland mottagare, antal överklaganden och handläggningstider har de fått svart på vitt hur klarspråk kan effektivisera verksamheten och spara pengar:

  • Statens vegvesen minskade antalet kundärenden med 40 procent genom ett omarbetat brev om omregistrering av bilar, eftersom mottagarna snabbt förstod vad de behövde göra.
  • Lotteritillsynsmyndigheten minskade antalet samtal och frågor via e-post med 30 %. Samtidigt uttrycker majoriteten av de anställda nu att även juridiska detaljer går att uttrycka i klarspråk och hela 96 % att klarspråk är en demokratisk rättighet.
  • Lånekassen (som hanterar studiemedel) och Skatteetaten (skattemyndigheten) upptäckte att tydligare informations- och hjälptexter på webbplatsen fick många fler användare att använda e-tjänsterna rätt.
  • Kommunen Sarpsborg minskade antalet frågor till sin servicefunktion rejält bara genom att bearbeta det automatiska mejlsvar som skickades till alla som sökte barnomsorg.
Uttalat stöd från ledningen är en framgångsfaktor

Flera av organisationerna lyfter fram att språket behöver vara en naturlig del i kvalitets- och förbättringsarbete och att klarspråksarbetet måste förankras hos ledningen. Det krävs visserligen eldsjälar för att starta upp och driva igenom arbetet, men dessa når inte fram utan ett uttalat stöd från ledningen. Ledningens tydlighet krävs för att arbetet ska få prioritet och för att få en långsiktig effekt. Det krävs att alla medarbetare

  • vet vad de ska göra
  • vill göra det och förstår varför
  • kan genomföra det, det vill säga har tid, stöd och kunskaper.

En god idé kan därför vara att börja i liten skala i en mindre arbetsgrupp och inom ett avgränsat område. På så sätt kan man fort komma från ord till handling och se resultat som påverkar den egna arbetssituationen.

Här kan du läsa hela den norska rapporten – Klart språk gir resultater (PDF, 490 kB).

Både inspiration och konkreta verktyg

Reflektionerna från Norge kommer kommer väl till pass när framöver träffar representanter för kommuner. Nyligen har jag föreläst för en grupp chefer, som alltså är nyckelpersoner i kommunens klarspråkssatsning. Samma dag ordnade vi ett första introduktionsseminarium för kommunens webbredaktörer. Nästa steg är att i workshop-form göra en översyn och omarbetning av språket på en del av kommunens webb tillsammans med dem som äger informationen.

Prenumerera på nyhetsbrevet?

Detta inlägg kommer från mitt nyhetsbrev, som jag ger ut en gång i månaden.

Vill du prenumerera? Välkommen att anmäla det via kontaktformuläret.